Vliegvis DIYhttp://home.deds.nl/~karelgol/gfx/banner3.jpg

Splitcane

Op de werkwijzepagina een kort overzicht van de werkvolgorde. Op de gereedschap pagina het door mij tot nu toe verzamelde/gemaakte gereedschap en op de 1e zelfbouwpagina de stand van zaken m.b.t. mijn eerste splitcane.