Schrijven voor het web

CreŽer verwijzingen

Anchortext Via verwijzingen (hyperlinks) kunnen webpagina's naar elkaar verwijzen. Verwijzingen kunnen gelegd worden naar plaatsen binnen de eigen website (interne verwijzingen), naar buiten de eigen website (externe of outbound verwijzingen) en verwijzingen van een andere website naar de eigen website (inbound).

Voor al deze verwijzingen (ook wel koppelingen genoemd) geldt dat ze ten eerste bestaan uit het internetadres (url) waar naar toe wordt gelinkt, en ten tweede uit de anker, in het Engels aangeduid als anchor. De anchor is de tekst die in de browser wordt getoond. In HTML wordt dit als volgt geprogrammeerd: <a href="http://www.testadres.nl">test</a>

In de browser ziet u alleen: test. Het woordje "test" is dus de achor. Eerder is reeds vermeld dat (vanuit SEO-perspectief) een verwijzing bij voorkeur niet grafisch (bv. als button) moet worden vormgegeven omdat er dan geen anchortekst is. De anchor is dan feitelijk verwerkt in bijvoorbeeld een .jpg-bestand die niet door spiders op tekst worden onderzocht: <a href="http://www.testadres.nl"><img src="http://www.testadres.nl/test.jpg"></a>

Wat u dan in de browser ziet is alleen de test.jpg-afbeelding. Indien u toch een afbeelding wilt gebruiken, plaats dan een goede tekst in het alt-attribuut van het image. Die wordt wel door de zoekmachine gezien (en ook door de bezoeker, indien deze de cursor van de muis op de afbeelding plaatst): <a href="http://www.testadres.nl"><img src="http://www.testadres.nl/test.jpg" alt="toelichting"></a> De anchortekst weegt zwaar in de wijze waarop de zoekspiders de pagina waarnaar wordt verwezen, beoordelen. Maar ook: de anchortekst weegt zwaar in de wijze waarop potentiële bezoekers de pagina waarnaar wordt verwezen, beoordelen!

Gebruik daarom wat genoemd wordt zoveel mogelijk keyword anchored text, dus anchortekst waar uw belangrijkste zoekwoorden in voorkomen, maar let er tegelijkertijd op dat de tekst ook voor een menselijke bezoeker aantrekkelijk is. Verder is het goed om te weten dat Google niet alleen de letterlijke anchortekst waardeert, maar ook combinaties daarvan. Stel dat uw anchortekst als volgt is: "gratis online spelletjes". Dan zult u bij Google niet alleen hoger gaan scoren in de rankings als men zoekt op "gratis online spelletjes". Ook de losse woorden "gratis", "online" en "spelletjes", "maar ook "online spelletjes" en "gratis online" gaan beter scoren. Verder bestaat er de indruk dat zelfs "gratis spelletjes" hoger scoort.

Op deze manier kunt u via één anchortekst optimaliseren op meerdere keyword combinaties! Voor wat betreft anchortexts kan tot slot worden opgemerkt dat het aan te bevelen is niet overal een identieke tekst achter te laten. Varieer dus een beetje met deze tekst. Het lijkt er namelijk op dat Google dat beter waardeert dan overal dezelfde tekst. Hierna wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de drie type verwijzingen. Bij de laatste speelt het begrip link populariteit een belangrijke rol.