Schrijven voor het web

Hypertext

Links

Met de zogenaamde links kan de schrijver een koppeling maken naar ander sites. Er zijn twee soorten links: interne en externe. De interne links koppelen pagina's binnen de eigen site; externe links brengen een verbinding met een andere homepage, of een subpagina daarvan, tot stand. Zo is er in de paragraaf Schrijfstijl/Struikelblokken een externe link naar de Taaladviesdienst. Links in de lopende tekst zijn storend en zijn er bovendien soms de oorzaak van dat bezoekers niet naar uw site terugkeren. Links kunnen het best aan het eind van een paragraaf staan of apart op de pagina.

E-mail

Als bezoekers een e-mail kunnen sturen vanaf de site, moeten ze eerst alle relevante informatie hebben gelezen. Om te voorkomen dat het e-mail bericht voortijdig de oorspronkelijke tekst dekt, is het beter in een later stadium om een e-mail(re)actie te vragen.