Schrijven voor het web

Voor welke doelgroep

De eisen waaraan een gedrukte tekst moeten voldoen gelden in nog sterkere mate voor webteksten. Alle onderzoeken wijzen uit dat internetgebruikers nog eerder afhaken als een tekst niet lekker loopt, of leest alsof die niet voor hem of haar bestemd is. Elke schrijver moet daarom beginnen zich af te vragen voor wie hij of zij schrijft: wie vormen de doelgroep? Inhoud en schrijfstijl moeten aansluiten bij degenen voor wie de tekst bestemd is.