Schrijven voor het web

Stijlboekje

Slechts één manier van spellen

In het Groene boekje (ook digitaal verkrijgbaar) staan de woorden in de voorgeschreven spelling. In de meeste gevallen is de voorkeurspelling van vóór 1995 opgewaardeerd tot de geldende spelling. Omdat de voorkeurspelling inconsequenties bevatte, is in 39 gevallen besloten daar van af te wijken. Daarom schrijven we bijvoorbeeld voortaan: dioxide, fotokopie, insect, mediëëvist, oxidatie, preses, product, propedeuse, publicatie. De volledige lijst staat in het Groene Boekje en de Spellingwijzer.

Afkortingen

Afkortingen van academische titels krijgen een punt. Dus: dr., drs., mr., prof., prof.dr. (geen spatie tussen prof. en dr.) en prof.dr. J. Jansen (wel spatie tussen dr. en J.). Afkortingen als m.b.t. en d.w.z. mogen niet voorkomen.

Samenstellingen

De tussen-s in samenstellingen is meestal die van de oude tweede naamval (des ministers portefeuille werd ministersportefeuille). Soms mag een samengesteld woord zowel mét als zonder tussen-s geschreven worden. De Universiteit Leiden schrijft onderzoekschool en onderzoekinstituut, dus zonder tussen-s. Voor de tussen-n moeten schrijvers het Groene Boekje raadplegen.

Klemtoonteken

Om een woord of lettergreep te beklemtonen, gebruiken we áltijd het accentteken dat naar réchts wijst.

Hoofdletters of kleine letters

Universiteit Leiden - in tekst altijd eerst voluit, daarna is Leidse universiteit toegestaan, maar nooit U Leiden of UL; College van Bestuur; College van Dekanen

De onderdelen van de universiteit (faculteit, vakgroep, dienst) schrijven we met een kleine letter. De naam van het onderdeel krijgt een hoofdletter, als er meer naamwoorden en/of werkwoorden in de naam staan, krijgen die ook een hoofdletter. BV: faculteit der Geneeskunde, faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Opleidingen of studies krijgen geen hoofdletters (algemene taalwetenschap, geneeskunde, Indiase talen en culturen)

Aanhalingstekens

We gebruiken dubbele aanhalingstekens ("...") voor een citaat en enkele aanhalingstekens ('...') voor een citaat binnen een citaat, in koppen en om aan te geven dat woorden een speciale status hebben.

Titels van boeken en rapporten

Zet titels cursief; alleen het eerste woord krijgt een hoofdletter (beginkapitaal). Voorbeelden: Otterspeer is gepromoveerd op het proefschrift De wiekslag van hun geest; Leids Kwartier wordt toegezonden aan vwo'ers.

Vreemde woorden

Schrijvers moeten spaarzaam gebruik maken van woorden uit vreemde talen en de eerste keer het leenwoord cursief zetten.