Schrijven voor het web

Tips voor effectieve webtitels

Een effectieve titel helpt de lezer te navigeren door het web. Belangrijk in het dagelijks gebruik: Vergeet niet het TITLE-etiket aan te passen! Juist omdat het een basiselement is in de vaak complexe HTML-code blijven vaak de 'werktitels' staan die ontwerpers en programmeurs bedacht hebben, zoals 'Homepage'...

Vermeld waar mogelijk de naam van uw organisatie in de titel: uw bezoeker gebruikt de titels met name bij het ongericht bladeren op het web, langs verschillende webadressen.

Formuleer de titel als een korte, krachtige parafrase van de inhoud van de pagina. Kies een iets andere insteek dan de kop. Als uw pagina Routebeschrijving als eerste paginakop heeft, gebruik dan bijvoorbeeld Hoe komt u bij organisatie X?

Voor de liefhebbers: ook hyperlinks kunt u titels meegeven, die als opspringend tekstje boven de link verschijnen.[als nootnummer weergeven:]1 Daarmee kunt u extra informatie geven over de bestemming van de hyperlink.