Schrijven voor het web

Trefwoorden

Zoals gezegd op de openingspagina, hangt het van de schrijver af of zoekers bezoekers van uw site worden. De meeste zoekmachines zoeken in de eerste regels of alinea's naar trefwoorden. Daarom moeten de belangrijkste woorden in het begin van de tekst voorkomen. Komt een belangrijk woord toch aan het einde van de tekst te staan, dan kunt u dat woord doorgeven aan de webmaster. Die kan het dan toevoegen aan de zoekmachines. Het is uiteraard aan te bevelen titels zo te kiezen dat de beoogde doelgroep de site vindt. Een titel als 'vrouwen op de universiteit' leidt over het algemeen naar sites die slechts voor mannelijke zoekers bestemd zijn.