Schrijven voor het web

Leesbaarheid

• gebruik kleuren met een hoog contrast tussen de tekst en de achtergrond

• gebruik achtergronden met één egale kleur of met zeer lichte achtergrondpatronen

• gebruik lettertypen die groot genoeg zijn om de tekst leesbaar te maken voor iedereen

• laat de tekst stilstaan

Vrijwel alle tekst moet uitgelijnd worden. Dit geeft het oog een vast beginpunt voor het scannen, waardoor de gebruiker veel sneller kan lezen dan bij gecentreerde of rechts uitgelijnde tekst. Ook lijsten zijn veel gemakkelijker te scannen wanneer het eerste woord van elk element links is uitgelijnd langs dezelfde lijn.

Door de lage resolutie van moderne computerschermen is kleine tekst beter leesbaar in schreefloze lettertypen zoals Verdana. Er zijn niet genoeg pixels beschikbaar voor het weergeven van de fijne details die nodig zijn voor de schreven van een letter van 10 punten. Hiertegenover staat dat de meeste mensen liever tekst met schreven lezen, dus dit is een dilemma. De leesbaarheid moet de doorslag geven bij alle tekst die echt klein is (9pt of kleiner): zulke kleine tekst moet altijd opgemaakt worden in een schreefloos lettertype. Voor grotere tekst kan er een lettertype met schreven gebruikt worden als dat beter aansluit bij de typografie van de site.

Gebruik ook nooit uitsluitend HOOFDLETTERS voor een tekst. Gebruikers lezen een tekst in hoofdletters ongeveer 10% trager, omdat het oog minder goed de vorm van tekens en woorden kan herkennen in de meer uniforme en blokvormige structuur van tekst in hoofdletters.