Schrijven voor het web

Presentatie van een site

Houd de tekst kort

Het lezen van computerschermen is 25% trager dan het lezen van papier. Ook zeggen de meeste gebruikers dat ze het lezen van online tekst onaangenaam vinden. Daarom moet er 50% minder tekst geschreven worden. Een andere reden om pagina’s kort te houden, is omdat mensen niet graag in vensters scrollen. Dit probleem zal in de toekomst opgelost worden, omdat er schermen gaan uitkomen die een evengoede leesbaarheid hebben als die van papier. Een webpagina die begint met de kop ‘Welkom’, is een waarschuwingssignaal. Gebruikers willen nooit zulke blije maar nutteloze boodschappen lezen. Ze gaan onmiddellijk op de hyperlinks klikken zonder ooit het welkomstbericht te lezen