Schrijven voor het web

Schrijven voor het scherm

Inleiding

Gedeeltelijk gelden de bekende schrijfadviezen en richtlijnen die je kent van het schrijven voor papier ook voor het schrijven voor het beeldscherm. Ook bij het schrijven van een beeldschermtekst is het dus belangrijk om het doel en de doelgroep van je tekst voor ogen te houden. Van welke voorkennis kun je uitgaan? Welke voorkennis moet je eerst opfrissen? Wat verwacht je lezer van de tekst? Wat wil je met je tekst bereiken? Als je voor het beeldscherm schrijft, zijn er nog andere kenmerken die je als uitgangspuntmoet nemen. Deze hebben te maken met kenmerken van het beeldscherm en met verwachtingen en wensen die de lezer heeft van teksten die hij via dit medium leest. Hieronder vind je richtlijnen en wat praktische tips. Welke informatie neem je op? Waarschijnlijk begin je met het verzamelen van informatie. Meestal beschik je dan over veel meer informatie dan je uiteindelijk in je tekst kwijt wilt. Op basis van kenmerken van je doelgroep en het doel van je tekst ga je nu de informatie (her)schrijven, selecteren en schrappen. Doelgroep

1. Verplaats je in je doelgroep. Het is belangrijk dat je nauwkeurig bepaalt wat je lezer van de tekst verwacht. Neem de tijd om goed na te denken over je lezer: welke informatie zoekt je lezer? Van welke voorkennis kun je uitgaan?

2. Streef naar korte en overzichtelijke tekst. Een lezer van een tekst op het beeldscherm is gebaat bij een korte en overzichtelijke tekst. Vaak zal hij op zoek zijn naar heel gerichte informatie en is het dus belangrijk dat hij snel naar de juiste informatie geleid wordt. Het beeldscherm leent zich niet voor lange teksten omdat de meeste lezers niet graag lange teksten van het beeldscherm lezen.

3. Gebruik links. Als je toch meer informatie wilt aanbieden, laat de lezer dan in ieder geval de keuze. Dit doe je door de informatie in meer lagen te rangschikken. Een lezer kan dan voor een uitwerking van de informatie doorklikken naar een volgende pagina en van daaruit weer verder naar een diepere laag. Wees voorzichtig met het aanbrengen van links in de lopende tekst. Als een lezer te snel en te vaak kan doorklikken, bestaat het risico dat de samenhang in je informatie verdwijnt. Geef daarom links liever apart weer en weeg hierbij altijd af of de betreffende link (hier) ook echt relevant is.

Structuur

1. Zorg voor een duidelijk structuur. Een belangrijk hulpmiddel zijn korte (tussen)kopjes die de lading dekken. Ook hierdoor weet de lezer snel waar hij informatie kan vinden en wat hij van een vervolgtekst kan verwachten.

2. Laat de lay-out de structuur ondersteunen. Schrijf korte alinea’s. Zorg voor een duidelijke indeling. Gebruik bijvoorbeeld opsommingen als de informatie zich daarvoor leent. Opsommingen zijn overzichtelijk en geven de informatie beknopt weer.

3. Let op kleurgebruik. Let erop dat kleuren in je tekst niet ten koste gaan van de leesbaarheid. Uiteraard zijn kleuren een goede manier om je tekst aantrekkelijk uit te laten komen maar let bijvoorbeeld bij de kleur die je als achtergrond kiest dat je tekst nog leesbaar is.