Schrijven voor het web

Duidelijk Leesbaarheid

Een duidelijke en nauwkeurige inhoud Zorg voor korte en aantrekkelijke titels Wees bondig: de meeste surfers lezen de teksten vluchtig. Bied hen korte en zeer informatieve inhoud aan. Gebruik korte woorden (bijvoorbeeld liever “kiezen” dan “selecteren” als dit de betekenis van de zin niet verandert) en korte zinnen (maximum 15 tot 20 woorden).

Opgelet:

wees bondig maar blijf duidelijk. Maak bijvoorbeeld geen misbruik van afkortingen: ze worden niet altijd begrepen.

Wees duidelijk:

gebruik eenvoudige zinnen en een heldere inhoud. Vermijd jargon, gebruik liever de actieve vorm dan de passieve vorm, gebruik geen dubbele negaties, …

Zorg voor korte paragrafen. Een paragraaf = een idee.

Structureer uw inhoud. Maak bij het schrijven gebruik van de surfmogelijkheden. Voorbeeld voor uw pagina : nuttige inleiding en korte aantrekkelijke titels die naar meer volledige teksten, externe links of pdf-documenten leiden (die afgedrukt en op papier gelezen kunnen worden).

Uw hyperlinks moeten duidelijk maken waar ze naartoe gaan. (Vermijd “klik hier” onderlijnd in het blauw.) Werk een stijlgids uit. Gebruik bijvoorbeeld steeds dezelfde volgorde in de pagina’s die gegevens vermelden : naam, voornaam, telefoon, fax…