Schrijven voor het web

Kleurenblind

Kleuren worden in webpagina´s zowel decoratie als communicatief gebruikt. Met de decoratieve vormgevingselement wordt bedoeld dat deze elementen alleen als decor fungeren. Als dit element zou ontbreken dan zou het niet van invloed zijn op het document voor de bezoeker.

Met communicatieve elementen wordt bedoeld elementen die betekenis kunnen hebben voor de bezoeker. . Informatie wordt via deze elementen overgedragen aan de bezoeker. Tekst (in HTML of afbeeldingen), links, navigatie, symbolen/iconen en (formulier)knoppen zijn hier voorbeelden van.

Er moet voldoende worden nagedacht bij het geven van betekenissen aan kleuren. Zo kunnen ze op de juiste plek worden ingezet. Bij het ontwikkelen van een webpagina dient daar wel rekening mee gehouden te worden.

Als je een betekenis aan een kleur geeft wees dan consistent met het gebruik van deze kleur bij de betekenis. Ga geen verschillende soorten kleuren gebruiken voor een betekenis. De meeste kleurenblinden zien kleuren – het zijn bepaalde kleurcombinaties die de boosdoeners zijn. Voor zowel bezoekers zonder oogafwijkingen als voor kleurenblinde bezoekers kan het consistent gebruik van kleur een belangrijke factor zijn om bezoekers vertrouwd te laten worden met de Grafische User Interface van de site: als foutmeldingen bijvoorbeeld rood zijn met een rood symbool, dan dient dat in de hele site het geval te zijn, om verwarring te voorkomen.