Schrijven voor het web

Toegankelijkheid van websites

Er zijn geschreven en ongeschreven wetten waar een website aan moet voldoen. Een voorbeeld is het gebruik van HTML. HTML is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium, het W3C. Het W3C biedt voorschriften voor een goed gebruik van HTML. Als iedereen zich hieraan hield zou iedereen probleemloos informatie kunnen uitwisselen. Dit is helaas niet zo en komen bijv. browserprogramma’s met eigen uitbreidingen voor HTML. Alleen worden deze dan weer niet overal ondersteund. 80% van de gebruikers surft met Microsofts Internet Explorer dus pas je site aan op Internet Explorer en er is verder geen probleem.

Productstandaard.
Het kan riskant zijn om een productiestandaard te kiezen. Zo kunnen er fouten optreden in de programmeertaal wat lijdt tot hinderlijke fouten op de website. Dit kan veroorzaakt worden door bijv. veranderde voorschriften in het programma. Op de lange termijn blijkt het echter wel succesvol. Makers van software en van websites hebben met de HTML-specificatie namelijk een gezamenlijk referentiepunt (W3C). Hoewel Internet Explorer op dit moment het meest gebruikt is, is het niet voor iedereen de meest geschikte browser. Zo zijn er met de opkomst van PDA’s, telefooninternet en auto-internet veel 'low functionality viewers'. Ook de braille-leesregel of voicebrowser vallen hieronder. Deze programma'sondersteunen geen achtergrondkleuren, afbeeldingen, frames of JavaScript.

Handboek toegankelijkheid.
De snel veranderende informatie over de ondersteuning van browsers voor andere technologieën maakt het niet mogelijk deze informatie recent te houden. Hierom wordt deze informatie niet opgenomen in dit document. Zie hiervoor:

Basistechnologie.
Dit betekent natuurlijk niet dat je voortaan geen JavaScript, Java, Flash of andere technieken meer kan gebruiken. Maar gebruik dan HTML als basistechnologie en de rest desgewenst inzetten als hulptechnologie.

Web Accessibility Initiative.
Een bijzondere groep voor wie het internet ongekende mogelijkheden biedt zijn mensen met een handicap. Deze mensen zijn ook zeer gebaat bij goede webstandaarden i.v.m. toegankelijkheid. Om gehandicapten te ondersteunen die reden heeft het W3C het 'Web Accessibility Initiative' opgestart. Maar ook toekomstige ontwikkelingen lijken baat hebben bij dit initiatief. Want de vraag is of de pc wel zo’n groot aandeel houdt in het browsen. Een NL initiatief is ’Drempels weg’ dit diende voor verbetering van de toegankelijkheid van sites voor gehandicapten. Dit initiatief bleek hard nodig, zo scoorden de meeste sites onvoldoende.

Doelgroep.
Bedrijven zijn niet ethisch verplicht om sites toegankelijk te maken voor zo’n kleine doelgroep als gehandicapten vanwege de kosten. Maar voor overheid organisaties geldt dit wel degelijk, die moeten hem 100% toegankelijk maken ook voor gehandicapten.