Schrijven voor het web

Alt-teksten: alternatief afbeeldingen.

Niet iedereen kan afbeeldingen zien, dit kan komen door:

• blindheid of slechtziendheid
• het gebruik maken van een console - een computer die slechts tekst kan weergeven
• het uitzetten van afbeeldingen om bandbreedte te sparen en reclame te weren

Deze groep blijft groeien. Een alternatief voor afbeeldingen zijn de alt-teksten.

Goede alt-teksten.
Een goede alt-tekst moet via tekst dezelfde informatie geven als een afbeelding. Het gaat hierbij om het doel van de afbeelding niet om een beschrijving. Om deze alt-teksten duidelijk te houden worden ze vaak in een menu onder elkaar geplaatst zodat het doel begrijpelijker is.

Illustratie/foto’s
Meestal zijn deze ter ondersteuning en dus overbodig. Toch kunnen alt-teksten ook hier nuttig zijn. Zo kunnen de gebruikers dan aan de hand van de alt-tekst een inschatting maken of de afbeelding de moeite waard is. Omdat een alt-tekst erg kort moet zijn zou een verwijzing naar een pagina ook handig zijn, hier staat het dan wat uitgebreider uitgelegd. Dit wordt helaas weinig ondersteund.

Spacers
Op veel pagina's worden zogenaamde 'spacers' gebruikt. Dit zijn scheidingen tussen tekst, menuknoppen en dergelijke. n grafische browsers zullen deze plaatjes niet opvallen, maar in een tekstbrowser zijn ze des te storender als de alt-tekst mist. De meeste mensen zijn er dus bij gebaat als er een alt-tekst wordt toegevoegd.