Schrijven voor het web

Richtlijnen toegankelijkheid Webcontent

Deze richtlijnen maken Webcontent toegankelijker voor gehandicapten. Ze zijn bedoeld voor zowel auteurs als de ontwikkelaars van een website. Dit zal bovendien als positief effect hebben dat Webcontent toegankelijker wordt voor elke gebruiker. Dit is dan ongeacht welke user agent en met welke beperkingen er gewerkt wordt. De toegang tot informatie over het web zal op deze manier ook verbeterd worden. De bedoeling ervan is niet om Webcontentontwikkelaars te beperken in het gebruik visuele beelden. Wel is het doel om te stellen hoe dit toegankelijker gemaakt kan worden voor iedereen.

Handboek toegankelijkheid.
Dit handboek heeft betrekking op de basis van de toegankelijkheid, en ideeŽn voor het ontwerpen. De hoofdzaak die besproken wordt is de toegankelijkheid, op de overige problemen wordt weinig ingegaan. informatie is te vinden op de volgende websites:

  • W3C Mobile Access Activity home page
  • W3C Internationalization Activity home page


  • Handboek toegankelijkheid.
    De snel veranderende informatie over de ondersteuning van browsers voor andere technologieŽn maakt het niet mogelijk deze informatie recent te houden. Hierom wordt deze informatie niet opgenomen in dit document. Zie hiervoor:

  • [WAI-UA-SUPPORT]).