Schrijven voor het web

Ajax en toegankelijkheid.

Ajax maakt het mogelijk om gedeeltes van een pagina te verversen zonder de hele pagina opnieuw te laden. Ajax staat voor ‘Asynchronous JavaScript and XML’. De XML-familie wordt nog niet op alle browsers ondersteunt terwijl dit wel betere perspectieven biedt. Ajax is wel erg slecht toegankelijk omdat hier geen rekening mee wordt gehouden en er geen alternatief is.

Nieuwe richtlijnen.
Ajax is toegankelijker geworden dor de nieuwe WAI-ARIA richtlijnen. Wel lijkt het beter om gebruik te maken van de XML familie maar totdat deze volledig ondersteunt wordt is dit een grote verbetering.

Wat is AJAX.
Ajax is een verzameling van bestaande webtechnieken met als groot pluspunt dat het bijna op iedere moderne browser ondersteunt wordt. Hierdoor kan er volgens W3C standaarden gewerkt worden aan kwaliteit en toegankelijkheid. Het verschil met traditionele pagina’s met javascript zit hem in de XML-http-request. Hierbij wordt de pagina alleen gedeeltelijk geüpdate wat snellere interactie bevordert.

Resulaten AJAX.
Om te kijken of Web 2.0 met AJAX werkt, werd het getest op gebruikers. Deze resultaten stemmen echter niet bijzonder hoopvol. Kostenbesparing en toegankelijkheid kunnen dus wel maar behoeft wel medewerking van gebruikers vanaf het begin.

Uunobstrusive JavaScript aanpak
Als JavaScript uitstaat (bijvoorbeeld vanwege beveiliging van de computer van de bezoeker) zorg dan voor een alternatief als basis. Dit heet in mooie termen, de unobstrusive JavaScript aanpak. Er is dan altijd en voor iedere gebruiker een opvang. In de handleiding van de Webrichtlijnen staat een wat uitgebreidere uitleg over gelaagd bouwen.