Schrijven voor het web

Richtlijnen voor goed invulbare formulieren

Formulierselectie

Er moet worden voorkomen dat invullers onterecht formulieren invullen en verzenden. Tevens moet worden voorkomen dat invullers via formulieren kansloze aanvragen doen.

Titel, introductie

maak duidelijk waar formulier voor dient.

Duidelijke vragen en toelichtingen

iedere vraag is voor iedere invuller glashelder.

Meerkeuze-vragen

Meerkeuze-antwoorden moeten elk voor iedereen glashelder zijn.

Fouten-correctie

foutief ingevulde gegevens moeten worden gedetecteerd.

Zo min mogelijk vragen

invullers krijgen alleen d vragen die op hun van toepassing zijn.

Controle gegevens

voordat de invuller zijn gegevens definitief doorseint, krijgt hij ze ter controle aangeboden.

Duidelijkheid wat gebeurt bij klikken op knop

voorafgaand aan een knop, bijvoorbeeld 'opslaan' of 'bestellen', is duidelijk wat er na aanklikken gaat gebeuren (en hoe hij daarna verder kan).

Duidelijkheid over vervolghandelingen

na aanklikken van zo'n knop wordt de bezoeker duidelijk genformeerd over hoe hij verder kan.

Bruikbaarheid voor blinden en slechtzienden

Zorg dat ze voldoen aan de W3C richtlijnen, prioriteit 1.