Schrijven voor het web

Pagina's en beeldschermen op het Internet

Opmaak

Het is belangrijk om opmaaktechnieken voor webteksten goed te beheersen. Een goede site maakt gebruik van alle mogelijkheden die er voor het opmaken van websites voor handen zijn.

Tekst

Behalve voor een goede en adequate opmaak moet u ook zorgen dat uw pagina's pakkend geschreven zijn. De lezer die, op wat voor manier ook, op uw pagina terecht komt dient er in een oogopslag van overtuigd te raken dat uw pagina interessant voor hem is. De stijl moet kort en bondig zijn. Lange stukken tekst zijn uit den boze. Uitwijdingen kunt u altijd kwijt achter een koppeling.

Stijlregels

We kunnen enkele specifieke stijlregels formuleren: