Wapen van de Sovjet-Unie IJzeren kruis

Het Oostfront

De Slag om Stalingrad

De Slag om Stalingrad zou het keerpunt worden voor de Tweede Wereldoorlog in Europa. De ruggengraat van het tot dan toe vrijwel onverslaanbare Duitse leger werd hier gebroken waardoor zij het initiatief in het Oostfront verloren en de Sovjets begonnen met het terugdrijven van de Nazi's.

Foto van Sovjet soldaten

Stalingrad zou een van de meest bloedigste en beruchte slagen uit de geschiedenis worden. De mix van het feit dat Stalingrad een industriestad was, de grote haat tussen de Sovjets en de Nazi's, het feit dat de slag voor een groot deel 's winters plaatsvond en de grote hoeveel mankracht waarover beide partijen beschikten zorgde voor een bloedbad.
In totaal lieten grofweg 1 miljoen soldaten het leven en de stad lag in puin.

Voor de Sovjet-Unie was het echter een grote overwinning. De Duitse Blitzkrieg was definitief tot stilstand gebracht en in de nu beginnende duuroorlog was de SU sterk in het voordeel. Daarnaast was het een grote morele overwinning voor de Sovjets, het tij in de oorlog was gekeerd, er is weer hoop!