Wapen van de Sovjet-Unie IJzeren kruis

Het Oostfront

Sovjet loopgraaf

Het Oostfront wordt doorgaans het belangrijkste en bloedigste theater van de Tweede Wereldoorlog genoemd, en met recht. De cijfers liegen namelijk niet, in totaal waren er namelijk ruim 15 miljoen militaire verliezen te betreuren en minstens net zoveel burgerslachtoffers. Daarnaast is het front berucht om zijn vele oorlogsmisdaden aan bijde kanten. Hitler wilde het veroverde Lebensraum etnisch zuiveren met alle gevolgen van dien en de Sovjets waren zacht gezegd not amused door de Duitse misdragingen en zinden op wraak. Toen begin 1945 de Sovjets Duitsland binnen marcheerden waren ze dan ook niet van plan zich genadig op te stellen tegen de Duitse bevolking.