Sponsoren

Uw financiële bijdrage aan de Carolien Bijl Stichting

De Carolien Bijl stichting is behoorlijk aan het interen op de eerder genoemde donatie en elk promotie onderzoek dat we opstarten kost gemiddeld € 200.000,= .De grootste uitgavenpost zijn de salarissen die worden verstrekt aan onderzoekers ( Promovendus) en kosten voor het bezoeken van congressen en het doen van publicaties. Per jaar geven we ongeveer € 75.000,= tot € 100.000,= uit en eigenlijk willen we liever meer activiteiten ontwikkelen want elk jaar komen er ongeveer 100 nieuwe patiënten bij.

Tevens investeert onze stichting in materialen zoals foto apparatuur om het verloop van het proces te kunnen vastleggen en apparatuur om de patiënten tijdens en na operaties goed te kunnen begeleiden. Binnen het craniofaciale centrum van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn inmiddels 4 promotieonderzoeken afgerond.

Daar craniofaciale afwijkingen niet het onderwerp zijn om bijvoorbeeld met een flitsende t.v. marathon geld op te halen, heeft het bestuur besloten om ter financiering van de eerder genoemde projecten met name het Nederlandse bedrijfsleven te benaderen met de vraag onze activiteiten financieel te ondersteunen.

Wij zijn ons ervan bewust dat U veel van dergelijke verzoeken ontvangt en dat Uw mogelijke financiële steun aan onze stichting U qua marketing en P.R. niets zal opleveren. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat U, na het aanschouwen van bijgaande foto's van enkele craniofaciale afwijkingen, zelfs liever geen mailings van ons meer wenst te ontvangen.

Toch vragen wij U om Uw medewerking om onze kennis over dit onderwerp uit te breiden, om onze behandelingsmethoden te verbeteren en het aantal gevallen met craniofaciale afwijkingen te verminderen.

Bent U na het lezen van dit alles er al van overtuigd dat U ons wilt helpen dan zien wij Uw donatie gaarne tegemoet op ons bankrekening nummer 43.10.91.498 van de Carolien Bijl stichting te Middelburg onder vermelding van Uw volledige adres.

Wij zullen U minimaal jaarlijks informeren over onze vorderingen.

Mocht U meer informatie wensen over dit onderwerp dan verzoek ik U vriendelijk contact op te nemen met Paul Hertog;

Paul Hertog
Tel. 023 5450993
Fax. 023 5450993
Mobiel 06.26950333
E.mail paulenannelies@hotmail.com