Fondswerving

Fondswerving van de Carolien Bijl Stichting.

Doordat craniofaciale afwijkingen zeldzaam zijn en de kennins over het onderwerp redelijk onbekend is, is het zeer moeizaam om financiering te krijgen via de reguliere kanalen voor onderzoek naar hun oorzaken en behandelingsmethoden.

De Carolien Bijl Stichting is opgericht in verband met een 1-malige donatie van de ouders van een patiente met een craniofaciale afwijking. Met deze donatie werd het mogelijk om onder meer een promotieonderzoek naar de genetische achtergrond van craniosynostosis te verrichten en een congres over craniofaciale afwijkingen te organiseren in Rotterdam met internationale sprekers.

Aangezien de verrichtte werkzaamheden geen geld generen is het noodzakelijk om via donaties de Carolien Bijl Stichting in stand te houden. Om continuiteit in het onderzoek te garanderen is het ons streven om permanent minimaal 1 promotieonderzoek te ondersteunen. Daarnaast wordt er doorlopend geinvesteerd in materialen (bijvoorbeeld foto apparatuur).

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren is een jaarlijks budget van tussen de € 75000,= en € 100.000= nodig.