Carolien Bijl Stichting

Doelstelling en Organisatie

Doelstelling en Organisatie.

Doelstelling en Organisatie van de Carolien Bijl Stichting.

Doel van de Carolien Bijl Stichting is de stimulering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, behandeling, educatie en informatie, in de ruimste zin van het woord, van craniofaciale afwijkingen. Door deze doelstelling willen we de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de patienten op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

De Carolien Bijl Stichting werd in 2001 opgericht nadat de ouders van een patientje met een craniofaciale afwijking een donatie deden. Het bestuur wordt gevormd door drs. J.M. Vaandrager, voorzitter, P.E. Hertog, penningmeester en dr. I.M.J. Mathijssen, secretaris. Drs. Vaandrager en dr. Mathijssen zijn beide plastisch chirurg en werkzaam binnen het Craniofaciale centrum van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. De heer Hertog was werkzaam binnen de muziekindustrie als algemeen directeur van Sony music en Polygram (Philips), werkt nu als consultant en is actief voor diverse humanitaire organisaties.

De jaarrekeningen van de Carolien Bijl Stichting over de boekjaren 2001 tot en met 2005 zijn opgesteld en goedgekeurd door administratiekantoor Van Doesum en Koopman te Almere.