Carolien Bijl Stichting

Welkom op de site van de Caroline Bijl Stichting

Introductie

Introductie van de Carolien Bijl Stichting

De Carolien Bijl stichting richt zich op de stimulering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, behandeling en informatie, in de ruimste zin van het woord, van craniofaciale afwijkingen. Met congenitale craniofaciale afwijkingen worden alle aangeboren afwijkingen van schedel en aangezicht bedoeld, met uitzondering van schisis (hazen lip). Hieronder vallen zeer veel verschillende ziektebeelden variërend van redelijk zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Met deze doelstelling willen we de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau brengen. De Carolien Bijl stichting werd in 2001 opgericht nadat ouders van een patientje met een craniofaciale afwijking een donatie deden. Het bestuur wordt gevormd door drs. J.M. Vaandrager (Michiel) voorzitter, dr.I.M.J. Mathijssen (Irene), secretaris ( Beiden plastisch chirurg)en P.E.Hertog (Paul) penningmeester.

De Caroline Bijl Stichting is afhankelijk van donaties en sponsoren om de continuiteit haar activiteiten te garanderen. Via het sponsor initiatief Fietsen voor Carolien Bijl hoopt de stichting geld in te zamelen en eveneens de problematiek onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Ook U kan hierin participeren! lees meer >