Wondere wereld der duinen

Onze Vlaamse kust is ongeveer 67 kilometer lang. In het grootste deel van de kust zijn er duinen aanwezig.

Duinen vind je doorgaans tussen het strand en de polder en zijn eigenlijk grote zandhopen. Dat zand komt uit de zee. Nadat de zee het zand aanvoert via de stromingen en de golfbewegingen wordt het door de wind als het ware op een hoop geblazen. De minste hinderis is hiervoor vaak voldoende. Een schelpje, wrakhout, plantenresten of wieren kunnen voldoende zijn om een kleine duin te doen ontwikkelen.

Inhoud dossier:

  1. Ontstaan en ontwikkeling
  2. Functie
  3. Bedreigingen
  4. Bescherming
  5. Educatief ontdekken
  6. Links
wondere wereld der duinen