<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> les 31
FOTO LES 31

Voor het huiswerk van les 31 heb ik diverse foto's/gedeelten van foto's samengevoegd met behulp van lagen.

 

 

foto les 31
VEEL PLEZIER!