<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Fotografie
FOTOGRAFIE
  • Macrofotografie
  • Natuurfotografie
  • Voetbalfotografie

Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.

We spreken van macrofotografie wanneer de vergroting groter of gelijk is aan 1. Wanneer de vergroting kleiner is dan 1, spreken we over een close-up. Of anders gezegd: wanneer het beeld op film/sensor groter of gelijk is aan het gefotografeerde voorwerp, spreken we van macrofotografie. (bron: Wikipedia)

 

Met macrofotografie kun je leuke effecten bereiken. Als je de details heel erg groot afbeeldt,zijn ze soms niet meer te herkennen. Deze vorm van fotograferen is erg populair.

macro

 

 

Ook natuurfotografie is erg populair onder fotografen. Begrijpelijk, het is heel divers, het is er altijd en meestal dichtbij. Je kunt foto's maken van de natuur in Afrika, maar je kunt het ook vinden in je achtertuin. Of zelfs op je balkon, denk aan een geurige bloem waar een bij op afkomt.

Verder ben je lekker buiten en je gaat naar allerlei zaken kijken, waar je misschien eerst aan voorbij ging.

 

natuur

 

Voetbalfotografie is weer iets heel anders dan macro- of natuurfotografie. Je hebt te maken met mensen, snelheid en onvoorspelbare situaties. Sommige reacties kun je wel inschatten, maar vaak ook niet en dat is juist het leuke er van. Voor vv ONA maak ik regelmatig foto's tijdens wedstrijden.

leander

 

VEEL PLEZIER!