<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Website Hilda
MIJN WEBSITE

Mijn gegegevens:weegje

HILDA

H.J.A.M. SCHAEPMANSTRAAT

GOUDA

INSCHRIJFNUMMER: 387916

 

 

 

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Hier vindt u een formulier, waarmee informatie kunt aanvragen over deze site!

Les 17: Les 17 gaat over Dreamweaver-widgets. Ze zijn te vinden onder Hobby/Fotografie/Meer Info (deelvenster met tabbladen) en onder Info/Meer over Hilda (Spry-accordeon).

 

VEEL PLEZIER!