De geschiedenis van het parachutespringen.
  Eind jaren '90 van de 20e eeuw hebben de ontwikkelingen in het materiaal een dermate hoge vlucht genomen (met name ten aanzien van zeer wendbare eliptische parachutes) dat er discussies onstaan of de capaciteiten van springers wel voldoende zijn om hiermee om te gaan.

Bronnen:

De mens in de ruimte
Chriet Titulaer
Elsevier Nederland BV, 1982 ISBN 90100 38599

Handboek Sportparachutist
Uitgave: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Skybound, Het avontuur van het vliegen.
Leo van der Goot
Elmar BV, 1992 ISBN 90389 0035x

Sport Parachutist (tijdschrift KnvvL, 1995-2003)
Uitgave: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Internet:
http://www.history.navy.mil/photos/prs-tpic/females/wvw2-ap.htm
http://www.fai.org/parachuting/

6
 
terug naar het begin
Birdman


Freefly