De geschiedenis van het parachutespringen.
 

Eind jaren '70 werd de Paradactyl bijna overal vervangen door de parafoils, ook wel ram-air parachutes genoemd. In de volksmond worden dit ook wel de matras- of squareparachutes genoemd. Met de intrede van deze parachutes, waarmee heel zacht geland kan worden veranderde ook het karakter van de sport: van geharde avonturiers naar een sport voor een breder publiek.

Door de groei van de sport kwam de ontwikkeling van materiaal en techniek in een stroomversnelling. De parachutes werden betrouwbaarder, er kwamen betere trainingsmethoden en technieken en meer en betere veiligheidshulpmiddelen. Om enkele voorbeelden te noemen: eind jaren '70 het 3-ring releasesyteem waarmee een niet goed geopende parachute met 1 beweging snel kon worden verwijderd, begin jaren '80 het tandemspringen, waardoor de toegangkelijkheid van de sport enorm toenam voor nagenoeg de gehele bevolking, midden jaren '80 de AFF vrije val opleiding waardoor men snel en goed vrije val kon leren springen, begin jaren '90 de Cypres AAD de elektronische automatische opener die neerstorten zonder geopende parachute zeer sterk reduceerde. Een nieuwe wedstrijddiscipline die rechtstreeks voortkwam uit de veranderingen op materiaalgebied was het CRW: Canopy Relative Work, het met geopende parachutes figuren maken.

Gedurende de jaren '90 werd de sport meer geprofessionaliseerd: de parachutes en materialen werden verder verbeterd evenals de traningstechnieken. Het feit dat elektronica steeds kleiner werd heeft een grotere rol gespeeld dan menigeen beseft, waardoor het eenvoudig werd videobeelden van de vrije val te maken, wat ervoor zorgde dat de sport dichter bij het grote publiek werd gebracht. De techniek maakt ook nieuwe disciplines mogelijk waaronder freelfly, freestyle, speedskydiving en wingsuit flying.

Meer geschiedenis.
5Het 3-ringsysteem bedacht eind jaren '80 door Bill Booth.


De Cypres AAD.CRW