webquest  Eerste Wereldoorlog
Inleiding Opdracht Werkwijze Bronnen Beoordeling Terugblik
          Leerkracht
 
Om je op gang te helpen met je opdracht hebben we een aantal vragen opgesteld die je eerst gaat beantwoorden. Dit doe je aan de hand van de aangereikte websites (Bronnen).

Je gaat daar antwoorden zoeken op de volgende vragen:

  1)  Waarom ontstond WOI en wie deden er aan mee?
  2)  Waar speelde WOI zich voornamelijk af?
  3)  Welke landen hoorden bij de Centralen?
  4)  Wat is er bijzonder aan de Eerste Wereldoorlog als het gaat om oorlogvoering?
  5)  Hoe bleef Nederland neutraal?
  6)  Hoe ging Nederland om met Belgische vluchtelingen?
  7)  Wat zijn de rechten en plichten van een neutraal land?

Het is aan te raden om deze vragen eerst uit te werken in een Word-bestand of op papier, net wat je zelf wilt. Voor de derde vraag (Welke landen hoorden bij de Centralen) willen we je vragen om een blanco kaart te zoeken (Bronnen) en daarop met de ene kleur de Centralen aan te geven, en met de andere kleur de Allianties.