webquest  Eerste Wereldoorlog
Inleiding Opdracht Werkwijze Bronnen Beoordeling Terugblik
          Leerkracht
 
Het is de bedoeling dat je een contemporaine bron gaat schrijven over de Eerste Wereldoorlog. Dat betekent dat het moet lijken of de bron uit die tijd komt. Je kan verschillende vormen kiezen, en natuurlijk verschillende standpunten.

Je kiest uit de volgende vormen:

  - Dagboekfragment
  - Brief aan familie
  - Krantenartikel
  - Proces-verbaal van douanier

Daarna kies je een persoon, die dus ook het standpunt in de bron bepaald. Je kan kiezen uit:

  - Duitse officier
  - Belgische vluchteling
  - Franse soldaat
  - Nederlander die een Belgische vluchteling bij de grens aan treft
  - Engelse journalist
  - Nederlandse journalist

In de bron die je gaat schrijven moeten zoveel mogelijk details staan over wat je in je onderzoek ontdekt hebt. Er moet in elk geval worden ingegaan op de volgende punten:

  - Nederlandse neutraliteit (wat houdt dat in?)
  - Waarom er oorlog ontstond en wie er mee deden
  - Waar de oorlog zich afspeelt
  - Hoe Nederland omging met vluchtelingen uit België