webquest  Eerste Wereldoorlog
Inleiding Opdracht Werkwijze Bronnen Beoordeling Terugblik
          Leerkracht
 
Het doel van deze webquest is dat de leerling zich leert inleven in een willekeurig persoon (zie 'Opdracht') om op deze wijze de Grote Oorlog dichterbij de belevingswereld van de leerling te krijgen. De Grote Oorlog is een onderwerp dat zich helaas in weinig belangstelling mag verheugen. Voor de gemiddelde leerling is de Tweede Wereldoorlog een oorlog die dichterbij lijkt te zijn en meer tot de verbeelding spreekt. Wij hopen dat door deze opdracht de leerlingen meer zicht krijgen op het ontstaan van de Grote Oorlog (bondgenootschappen, militairisme, modern-imperialisme, nationalisme), de gevolgen die het heeft gehad voor Europa (een generatie mannen die wegvallen), de 'vruchtbare' gevolgen voor het feminisme (het overnemen van de positie van de man in de fabriek), het ontstaan van oorzaken voor WO II (Vrede van Versailles, wraakgevoelens) en de gevolgen voor de (wereldwijde) economie (wel of niet een gevolg van de Grote Oorlog?). Ook hopen wij dat de leerlingen zullen zien dat een neutraal land niet alleen niet meedoet met de oorlog, maar ook allerlei verplichtingen heeft.
 
Bovenstaande punten zijn allemaal bijkomende leerpunten (en geven aanknopingspunten voor een lessenserie of losse lessen), de belangrijkste competentie die leerlingen ontwikkelen is die van een bewuste standplaatsgebondenheid (het is echter wel noodzakelijk om de leerlingen hierop attent te maken). Door het kiezen van één specifiek persoon leert de leerling dat een gebeurtenis nooit puur feitelijk geschreven kan worden. Ook brengt deze opdracht het menselijke (lijden) van de/ een oorlog naar voren en blijft het niet bij een abstracte gebeurtenis uit een ver verleden, maar gaat het leven.
 
Wij wensen u veel plezier en succes met deze webquest!
 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u zich altijd wenden tot:
 
info@webquest.nl (meldt u daarbij uw ASU-nummer)