Home |  Agenda |  Informatie |  Foto's & Video's |  Verenigingen |  Evenementen
INFORMATIE
· Historie
· Hoogwater
· Kroniek
· Links
· Monumenten


KRONIEK


  968 - Herten wordt voor het eerst in de geschiedenis genoemd.

  1293 - Eerste vermelding van een rivierovergang bij Ool.

  1342 - De Maas bij Ool wordt verlegd, waardoor de Maas dichter langs Roermond wordt geleid.

  1464 - Ool wordt voor het eerst met naam in de geschiedenis genoemd.

  1577 - Spaanse overste, Pollweiler, plundert in Herten al het hoornvee. Het wordt naar het Munster in Roermond gebracht.

  1613 - In Roermond wordt op 24 september Trijntje van Zittaert van hekserij beschuldigt. Op de pijnbank verklaart zij, dat meester Jan uit Ool aanvoerder van de heksen en tovenaars zou zijn. Beiden sterven op de brandstapel in Roermond.

  1650 - In dit jaar is er voor het eerst sprake van een schutterij in Ool. In dit jaar deed zich een ongeluk voor bij het vogel schieten.

  1667 - Zeventien jaar na dato wordt het proces gevoerd rond de afwikkeling van de ontstane letselschade, naar aanleiding van het ongeluk bij het vogel schieten.

  1680 - Ool en omgeving worden door Spaanse troepen geplunderd.

  1776 - 7 februari - In de nacht vergaat een schip geladen met kalk op de Maas nabij Ool.

  1782 - 16/17 februari - In de nacht gaan bij een brand de huizen van Adam Heemels, Johannes Janssen en Gertrudis Leurs in vlammen op.

  1783 - Uit dank voor genoten bescherming wordt aan de Maastraat een devotiekapelletje gebouwd, toegewijd aan St. Johannes Nepomucenes.

  1820 - Tijdens een grote brand gaan 9 huizen in vlammen op.

  1830-1839 - Herten behoort staatskundig tot BelgiŽ.

  1847 - 30 november - De gemeenteraad van Herten stelt een regelement op voor de nachtwacht.

  1867 - 13 augustus - Na 7 jaar is de bouw van de Maasbrug bij Roermond afgerond, waardoor de betekenis van het Oolder veer sterk afneemt.

  1868 - 13 november - De nachtwacht wordt opgeheven.

  1869-1873 - De Drususberg in het Oolderveld wordt gedeeltelijk afgegraven.

  1880 - 22 april - Te Ool branden aan de Broekstraat 4 huizen af, die door 5 gezinnen (Op ít Broek, van Herten, Hendrikx, Willems en Kessels) werden bewoond.

  1881 - 12 februari - De Maas bereikt een hoogst stand van 19,30 meter Amsterdams Peil. Een dubbele doorbraak aan de Maasdijk, waarvan de ene 200 meter lang en de andere ruim 100 meter, verwoest veel roerende en onroerende goederen. Langs de weg van Ool naar Herten staan 50.000 tichelstenen te drogen voor de nieuwe kerk in Herten, die door het wassende water allemaal verloren gaan.

  1881 - 18 november - Omstreeks 11.15 uur vind er een aardbeving plaats waarbij veel mensen op straat vluchten, maar er is geen schade.

  1883 - 10 september - Op deze dag doet zich een tragisch ongeluk voor. De dochter van gemeenteontvanger, Joana Poulussen uit Ool, reed in een hondekar naar Roermond. Toen de hond naar de Maas liep om te drinken sloeg de kar om, zodat de 22-jarige vrouw te water raakte en verdronk. De volgende dag wordt haar lijk in de nabijheid van de Rode Brug gedregd.

  1889 - 22 januari - De Maas en Roerbode maakt melding van een optocht met daarbij ook een net opgericht schutterij, waarvan echter geen naam wordt genoemd.

  1894 - Sjang Kanters tapt zijn eerste glas bier in uitspannig Cafť Kanters.

  1896 - 3 augustus - De gemeente Herten ontvangt een nieuw gemeentewapen.

  1900 - 17 april - Gouden Bruiloft Theodoor Hendrickx en Catharina Mooren.

  1903 - 15 oktober - Schutterij St. MichaŽl wordt opgericht in cafť Clerckx aan de Maasstraat 13.

  1905 - Doordat een ketting van het Oolder veer breekt, drijft het veer af en slaat tegen de Maasbrug in Roermond. Het veer raakt daarbij zwaar beschadigd.

  1905 - Schutterij St. MichaŽl behaalt een derde prijs bij een schuttersfeest in Echt en in Nunhem. Het schietfestijn in Nunhem is de voorloper van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS).

  1906 - 21 juni - Op een groot internationaal schuttersfeest, georganiseerd door Sint Nicolaas Heythuysen, behaalt schutterij St. MichaŽl de tweede ereprijs en ontvangt zij een bedrag van 75 francs uit handen van de gouverneur.

  1907 - 16 juli - Schutterij St. MichaŽl behaalt de tweede plaats bij het OLS georganiseerd in Sint OdiliŽnberg.

  1908 - 27 april - Gouden Bruiloft Joannes Hubertus Wolfhagen en Catharina Margaretha Schreurs.

  1909 - 19 juni - Veerman Graad Roumen redt een jongen die in zijn roeiboot stuurloos op de zeer snel stromende Maas rond drijft.

  1909 - 4 juli - Schutterij St. MichaŽl behaalt een derde prijs op het schuttersfeest te Roggel.

  1910 - 24 april - Gouden Bruiloft Peter Hubertus Kanters en Helena Maria Hubertina Koopmans.

  1914 - De Maasbrug is bij Roermond gestremd. Hierdoor moet al verkeer weer via het Oolder veer over de Maas.

  1914 - 1 juni - Derde prijs behaalt door schutterij St. MichaŽl op het schuttersfeest in Neeritter.

  1918 - De waterstand in de Maas bereikt een hoogte van 19,68 meter boven NAP. De pas verhoogde weg van Ool naar Herten raakt door het water zwaar beschadigd.

  1919 - 12 mei - Gouden Bruiloft Willem Hubert Engelen en Anna Maria Hubertina Kanters.

  1919 - 19 oktober - Gouden Bruiloft Frans Hoffman en Cornelia Telders.

  1920 - Grindbaggerbedrijf van de gebroeders Smals uit Vierlingsbeek vestigt zich in Ool. Het bedrijf gaat grind baggeren in de Maas.

  1920 - 20 april - Gouden Bruiloft Johannes Schreurs en Angelina Soentjens.

  1922 - 14 mei - Schutterij St. MichaŽl organiseert een groot schuttersfeest.

  1923 - 1 juli - Schutterij St. MichaŽl behaalt een vierde prijs op het OLS dat plaats vindt in Linne.

  1925 - Het Oolder veer vaart weer, nadat het negen jaar uit de vaart is geweest.

  1925 - Eerste prijs voor schutterij St. MichaŽl op het schuttersfeest van Oranje Nassau uit Melick.

  1926 - 1 januari - De Maas bereikt een waterstand van 21,43 meter boven NAP. Door een dijkdoorbraak bij Merum komt Ool geheel in het water te liggen. Door het geweld van het water storten enkele huizen gedeeltelijk in en wordt een deel van de Maastraat nabij de splitsing met de Groeneweg weggeslagen.

  1926 - 6 januari - Werknemers van de Grinderij uit Linne trachten met een stoomboot en het veer zoveel mogelijk vee uit de ondergelopen gebieden te redden.

  1926 - 15 januari - Na het zakken van het water worden de gebieden getroffen door strenge vorst die de immense schade vergroot.

  1926 - 19 januari - Opnieuw treed de Maas buiten haar oevers en staan landerijen en huizen opnieuw onder water.

  1926 - 20 oktober - Hengelsportvereniging De Rietvoorn wordt opgericht.

  1929 - Veerman Graad Roumen redt de 16-jarige Bair Willems van de verdrinkingsdood, nadat hij te water was geraakt nabij het veer.

  1932 - juli - Gouden Bruiloft Hubertus Mathias Vrinzen en Dorothea van den Eertwegh.

  1940 - 10 mei - De Duitser vallen het land binnen. De inwoners van Herten en Ool moeten een dag naar Merum evacueren.

  1942 - 9 november - Gouden Bruiloft Sjang Kanters en Hubertina Proosten.

  1944 - 12 oktober - De GrŁne Polizei houdt een razzia onder de Hertense bevolking: 81 mannen worden opgepakt en op transport naar Duitsland geplaatst.

  1944 - 18 november - Alle inwoners van Ool moeten voor kort tijd naar Merum evacueren.

  1944 - 18/19 november - In de nacht maakt een roeiboot de eerste geslaagde oversteek vanaf Ool naar bevrijd gebied aan de overzijde van de Maas.

  1945 - 24 januari - De gehele Hertense bevolking wordt geŽvacueerd. De geŽvacueerden worden over de provincies Groningen, Friesland en Drenthe verspreid.

  1945 - 1 maart - Herten, Merum en Ool bevrijd.

  1947 - voorjaar - Renier Schreurs, de kantonier, plant de eerste kastanjebomen langs de Broekstraat en Maastraat. Deze bomen zullen in de komende jaren het straatbeeld bepalen.

  1947 - 6 juli - Schutterij St. MichaŽl behaalt de tweede plaatst tijdens het OLS te Santfort bij Ittervoort. Er is echter enige twijfel over de juistheid van de uitslag. Ool tekent protest aan omdat de vierde schutter van Wessem op de verkeerde lat heeft geschoten. Dit heeft hij gedaan na aanwijzing van de optekenaar.

  1947 - 5 augustus - Buurtvereniging Sint Johannes Nepomucenus wordt opgericht.

  1948 - Schutterij St. MichaŽl verlaat het schietlokaal "Biej Jem" aan de Maastraat. Na een korte periode "Biej Fritske" wordt er onderdak gevonden bij cafť Vrinzen aan de Broekstraat.

  1949 - juli - Schutterij St. MichaŽl behaalt de tweede plaatst tijdens het OLS te Heythuysen.

  1950 - In de zomer worden de wegen in Ool geasfalteerd.

  1951 - 1 oktober - Gijs Boumans vaart voor het laatst met het veer in Ool over naar het Oolderhuuske.

  1951 - 28 oktober - H.S.V. De Rietvoorn bestaat 25 jaar.

  1951 - 20 november - H.S.V. De Rietvoorn wordt koninklijk goedgekeurd.

  1953 - januari - Carnavalsvereniging de Waterratte wordt officieus opgericht.

  1953 - Bisschop Lemmen leidt persoonlijk de pelgrimstocht met de beeltenis van de door hem vereerd 'Sterre der Zee' van Maastricht door het bisdom, waarbij elke parochie wordt bezocht. De processie van Herten naar Beegden wordt, met speciaal daarvoor in gebruik genomen veer in Ool overgezet.

  1954 - 25 mei - De Ooldergriend, 27,42 ha. aan de overzijde van de Maas, wordt door de gemeente aan de firma Smals gegund voor ontgrinding.

  1954 - 12 oktober - De Gedeputeerde Staten van Limburg wijzen de ontgrinding van de Ooldergriend toe aan de firma Smals.

  1955 - De eerst Wazelgazet komt uit.

  1958 - 11 febuari - Gouden Bruiloft Hubert Kanters en Helena Wassenbergh.

  1958 - Ool wordt in de zomer op het waterleidingnet aangesloten.

  1958 - 20 oktober Gouden Bruiloft Ruthgerus Metsemakers ďRuth van de SjtrangeĒ en Aldegonda Helwegen.

  1961 - 12 november - De laatste veerman van het Oolder veer, de 65 jarige Gijs Bouwman, raakt in Voorstad St. Jacob te Roermond te water en verdrinkt.

  1962 - 8 september - In cafť Kanters wordt biljartvereniging De Maasbiljarters opgericht.

  1964 - februari - Chrit Geerlings is als Prins Chrit de eerst (1X11) jubileumprins van de Waterratte.

  1966 - 23 juli - Organisatie van het bondsschuttersfeest in Ool door schutterij St. MichaŽl.

  1966 - 19 december - De Maas treedt buiten haar oevers.

  1967 - 22 maart - Piet Reijners ontvangt de medaille met diploma van de Koninklijke Nederlandse Bond voor het Redden van drenkelingen, naar aanleiding van het redden van een 25-jarige vrouw van de verdrinkingsdood in het Brabantse Asten.

  1967 - 10 juli - Op de Broekveeweg slaat en auto over de kop. De wagen is total-loss en er zijn twee licht gewonden.

  1967 - 7 september - Viering gouden bruiloft van Renier Schreurs en Anna Hannen.

  1967 - 30 september - Voorzitter van de H.S.V. De Rietvoorn, dhr E. Roumen, vangt in de Ooldergriend een snoek van 90 cm lengte en ca. 5000 gram.

  1967 - 14 oktober - Bij baggerwerkzaamheden wordt een bronzen zwaard van 57,5 cm lengte opgevist. Het wordt gedateerd uit de 12de of 13de eeuw vůůr Christus.

  1968 - 8 februari - Op de Maas zinkt het motorschip "Lena Maria" van 330 ton, na een aanvaring met de sleper "Franzisca". Hierbij raakt niemand gewond.

  1968 - juni - Viering van 1000 jaar Herten waarbij er op 8 juni in Ool een groot schuttersfeest wordt georganiseerd.

  1968 - 11 september - Voor de derde keer in ťťn jaar breekt brand uit in de Drusushoeve. Vele pakken hooi en stro gaan in vlammen op.

  1968 - 10 oktober - Viering gouden bruiloft van Thei Schreurs en Gertruda Duits.

  1968 - 13 oktober - Schutterij St. MichaŽl viert 65 jarig bestaan. Een van de medeoprichters Th. Schreurs is niet alleen 65 jaar lid, maar ook 35 jaar voorzitter geweest. Samen met de heren H. Helwegen en J. Niessen die beide 50 jaar lid zijn van de schutterij, krijgt hij de eremedaille in het zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau opgespeldt.

  1968 - 9 november - Willem Evers, die 40 jaar lid is van de schutterij St. MichaŽl, wordt onderscheiden met de zilveren medaille behorende bij de orde van Oranje Nassau.

  1969 - Een combinatie van vijf baggermaatschappijen beginnen grind te delven in het Oolderveld.

  1970 - 14 januari - Viering gouden bruiloft van Michiel Hendrik Hubert Maessen en Anna Vossen.

  1970 - 24 februari - De Maas bereikt in Ool een stand van 19,54 boven N.A.P.

  1970 - 13 augustus - Ool behoort tot de bebouwde kom van Herten, besluit G.S. Dit besluit geldt voor de Maastraat, de Broekstraat en de Groeneweg.

  1971 - 20 februari - Lichte aardbeving in Midden-Limburg.

  1971 - 20 juni - Schutterij St. MichaŽl organiseert het 121ste bondsfeest van de MLSB (Midden-Limburgse Schutters Bond) in de feestweide aan de Broekstraat.

  1972 - 12 augustus - Baggeraars helpen Ool aan een riool. De baggermaatschappij Combinatie Herten neemt een groot deel van de kosten voor haar rekening.

  1972 - 21 augustus - Schutterij St. MichaŽl wint de dagbeker op het bondsfeest in Neer.

  1972 - 25 maart - Restaurant Oolderhof wordt geopend.

  1972 - 3 juni - De kersverse voetbalclub Oolderhof Boys speelt een wedstrijd tegen het dames-elftal dat wordt samengesteld uit haar supportersschare op het Soda-terrein.

  1972 - 5/6 juli - Viering 25-jarig bestaan buurtvereniging Sint Johannes Nepomucenus. Op zaterdag is er een H. Mis, 's middags voetbalt de Buurt tegen de Oolderhof Boys en 's avonds is er een receptie in de feestent.

  1973 - 7 februari - Viering gouden bruiloft van echtpaar Theunissen-van Ass.

  1973 - 6 mei - Schutterij St. MichaŽl en zustervereniging Sint Anna uit Merum krijgen van de gemeente Herten subsidie om nieuwe uniformen aan te schaffen.

  1973 - 5 september - Schutterij St. MichaŽl en zustervereniging Sint Anna uit Merum nemen in Den Haag deel aan een erehaag voor Koningin Juliana te ere van haar 25 jarig ambtsjubileum.

  1973 - 20 september - Schutterij St. MichaŽl viert 70 jarig bestaan. Er zijn twee gouden jubilarissen: J.H. van Herten en H. Kanters. Verder zijn er 17 leden die 25 jaar lid zijn.

  1974 - 15 mei - Schutterij St. MichaŽl wint het Dekenaal schuttersfeest te Herkenbosch.

  1974 - 24 oktober - Een Duitse brisantbom wordt gevonden nabij Oolderhof. De EOD legt de vliegtuigbom van 250 kilo bloot, waarna de bom elders onschadelijk gemaakt wordt.

  1975 - februari - Wim v.d. Beek is jubileumprins Wim I van de 2 x 11 jarige Waterratte.

  1975 - 12 juli - Schutterij St. MichaŽl wint het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS). Dit wordt gevierd onder de kreet: "Ool paaf, alles aaf".

  1975 - 23 augustus - Uit de Oolderplas wordt het stoffelijk overschot van een 33-jarige man uit Geleen opgedregd. Het slachtoffer, een verwoed visser, is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen.

  1975 - 23 augustus - Ongeveer 1000 bezoekers komen op de receptie naar aanleiding van het winnen van het OLS door Schutterij St. MichaŽl.

  1975 - 12 september - Gouden Bruiloft Harrie Vrinzen en Maria Kurvers.

  1976 - 16 mei - De drumband van Schutterij St. MichaŽl wordt landskampioen in de tweede divisie met 215,5 punten. Deze keer is het dus niet "Ool paaf, alles aaf" maar "Ool boem, landskampioen".

  1976 - juni - Een nieuw voetpad wordt langs de straten van Ool aangelegd.

  1976 - 4 juli - Schutterij St. MichaŽl organiseert het OLS dat wordt gewonnen door Sint Marinus uit Niel bij As. Deze dag gaat de boeken in als het heetste OLS uit de geschiedenis met een temperatuur van 36 graden.

  1976 - 28 augustus - Hengelsportvereniging De Rietvoorn viert haar 50-jarig bestaan en krijgt de zilveren legpenning van de gemeente Herten. Voorzitter E. Roumen ontvangt een zilveren ere-medaille in de orde van Oranje Nassau en secretaris H. Cox ontvangt een medaille van de Oostelijke Mijnstreek. Ter gelegenheid van het jubileum krijgt de vereniging een nieuw vignet dat ontworpen is door Mathieu Cox. In dit logo zijn drie vissen verenigd die symbool staan voor Herten, Merum en Ool.

  1976 - 2 november - Een korte maar hevige windhoos richt veel schade aan. Aan de Broekstraat wordt de varkensstal van Wim van Herten ťťn grote puinhoop. Aan de Maasstraat moet een stal van Kanters het ontgelden en vliegt een bovenkajuit van een schip, dat langs de Maas ligt afgemeerd, de lucht in.

  1976 - 5 november - Voor het vele werk dat zij met hun organisatiecomite's verrichten hebben tijdens het OLS '76, hebben burgemeester L. Hendriks van Herten, voorzitter Mathieu Leenen en secretaris Jan van Herten van de schutterij van OLS federatievoorzitter L. Jans de gouden ere-medaille van de federatie ontvangen.

  1976 - 1 december - Door een verwoestende storm met windstoten van 23 meter per seconde moeten een runder- en een varkensstal het ontgelden.

  1977 - 22 maart - Drs. A. Tummers wordt tot erelid en beschermheer van de schutterij St. MichaŽl benoemt.

  1977 - 29 april - Viering gouden bruiloft van Sjang Evers en Cor Hendrix.

  1977 - 22 mei - Schutterij St. MichaŽl organiseert het 144ste bondsfeest van de MLSB.

  1977 - 26 mei - Uitspraak van de Kroon, dat schutterij St. MichaŽl niet meer mag schieten vanaf het schietterein aan de Broekstraat.

  1977 - 16-17 juli - Buurtvereniging Sint Johannes Nepomucenus viert haar 30-jarig bestaan.

  1977 - 7 september - Viering 60 jarig huwelijksfeest van Renier Schreurs en Anna Hannen (beiden 90 jaar).

  1978 - 7 januari - Het grindschip Regina (950 ton) zinkt in de Oolderplas.

  1978 - 25 januari - Toewijzing nieuw schootsveld aan de Oolderplas voor schutterij St. MichaŽl.

  1978 - 4 mei - Tijdens werkzaamheden van de PLEM aan de Broekstraat doet zich 's nachts een gasexplosie voor. Er is ťťn lichtgewonde.

  1978 - 28 mei - Schutterij St. MichaŽl wint de wisselbeker op het schuttersfeest van Sint Mathias Posterholt.

  1978 - 2 juli - Eerste prijs van mooiste koningspaar en de derde prijs voor de koningin van schutterij St. MichaŽl op het OLS te Voerendaal.

  1978 - 15 juli - De drumband van schutterij St. MichaŽl behaalt de eerste prijs in de tweede divisie tijdens het WMC te kerkrade.

  1978 - 4 september - Start van de aanleg van een persriool.

  1978 - 29 september - Schutterij St. MichaŽl bestaat 75 jaar. Tijdens de receptie ontvangt Piet Vossen de eremedaille in het zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Tevens wordt de schutterij door de gemeente Herten verrast met een koninklijke erepenning op het verenigingsvaandel. De drumband van de schutterij bestaat 25 jaar.

  1978 - 12 december - Een tankwagen vol benzine vliegt uit de bocht Maasstraat - Broekstraat. Vanwege de explosieve lading moet de brandweer er aan te pas komen.

  1979 - 29 mei - Gouverneur Sjeng Kremers brengt een bezoek aan Ool.

  1979 - 26 augustus - Winst van schutterij St. MichaŽl op schuttersfeest van Sint Sebastianus te Heel.

  1979 - 23 september - Schutterij St. MichaŽl organiseert het Dekenaal schuttersfeest.

  1979 - 23 november - Voor zijn 70 jarig lidmaatschap van het kerkelijk zangkoor ontvangt de heer G. Geerlings (79) de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifici.

  1980 - 7 april - Schutterij St. MichaŽl opent haar nieuwe clublokaal 't Dreeske aan het Oolderveld.

  1980 - 22 juli - De Maas bereikt in Ool een stand van 19,60 boven N.A.P. Het hoogwater bezorgt echter geen overlast.

  1980 - oktober - De bovengrondse elektriciteitsdraden verdwijnen en worden vervangen door een ondergronds kabelnet.

  1980 - 18 november - Baggemolen "De twee Gebroeders" kapseist en zinkt op de Oolderplas.

  1981 - september - Mathieu Leenen van schutterij St. MichaŽl verovert tweede plaats om de persoonlijke titel bij de MLSB.

  1982 - 23 mei - Schutterij St. MichaŽl wint het mini-OLS ter ere van 750 jarig bestaan van Roermond.

  1982 - 20 juni - Organisatie door schutterij St. MichaŽl van het 165-ste bondsfeest.

  1982 - 4 september - Tiny Verboeket uit Ool wordt de eerste vrouwlijke wethouder van de gemeente Herten.

  1982 - 7 september - Renier Schreurs en Anna Hannen (beiden 95) vieren hun 65-jarig huwelijksfeest in verpleeghuis Sint Camillus te Roermond.

  1983 - De drumband van schutterij St. MichaŽl wordt omgevormd tot Percussion Orchestra Ool.

  1983 - 6 juni - Surfclub Drusus wordt opgericht.

  1983 - 3 juli - Viering gouden huwelijksfeest van Michel Evers en Helena Hendrikx.

  1983 - 8-9-10 juli - Schutterij St. MichaŽl organiseert voor de eerste keer de Havenfeesten.

  1983 - 14 oktober - Schutterij St. MichaŽl viert het 80-jarig bestaan. In het kader hiervan worden o.a. nieuwe instrumenten, een generaalsuniform en een ludiek kanon aangeschaft. Het kanon wordt in BelgiŽ aangeschaft en mag aanvankelijk niet de grens over. Door bemiddeling van gouverneur Sjeng Kremers kan het kanon, dat inmiddels naam "de Tiny" heeft gekregen, toch op tijd voor het jubileum in Ool kan zijn.

  1984 - 10 januari - Op Nijskens Nak wordt chemisch afval ontdekt. Het water van de Oolderplas blijkt niet verontreinigd door stoffen uit de voormalige stortplaats.

  1984 - 9 februari - De Maas treedt buiten haar oevers en bereikt een hoogste stand van ongeveer 20,10 meter boven N.A.P. Militairen leggen een nooddijk van zandzakken langs de Maasstraat en de Rosslag.

  1984 - 25 mei - Schutterij St. MichaŽl wint de dagbeker op schuttersfeest in Haelen.

  1984 - 12 augustus - Schutterij St. MichaŽl wint de legpenning op bondsfeest te Wessem.

  1984 - 2 september - Organisatie kampioensfeest MLSB door Schutterij St. MichaŽl waarbij Har Helwegen beslag weet te leggen op de derde plaats.

  1985 - 11 mei - Mevrouw Engelen schenkt het beeld van Sint Johannes Nepomucenus aan de gemeente Herten. Deze zal het restaureren waarna het in de hal van het gemeentehuis wordt geplaats. In het kapelletje wordt een replica geplaats.

  1985 - 10 september - Smals Beheer b.v. viert zijn 100-jarig bestaan.

  1985 - 16 november - CV de Waterratte bestaat 3 x 11 jaar. Jubileumprins wordt Bert Leenen als Bert I.

  1985 - 29 november - Galerie Ruelle in de Kleine Kemp wordt geopend door burgemeester Majoor.

  1986 - 1 juni - Schutterij St. MichaŽl wint het bondsfeest te Asenray.

  1986 - 30-31 augustus - H.S.V. De Rietvoorn bestaat 60 jaar. Secretaris Mathieu Cox krijgt de zilveren medaille behorende bij de orde van Oranje Nassau.

  1986 - september - Jacq Vergoossen en Huub Helwegen van schutterij St. MichaŽl worden respectievelijk tweede en derde tijdens de strijd beste schutter van het jaar van de MLSB.

  1986 - 3 november - De Esmeralda, een duwbak met meer dan 12.000 ton zand aan boord, zinkt naar de bodem van de Oolderplas. Het lichten van de 14 meter diep liggende duwbak neemt meer dan een week in beslag.

  1987 - 27 februari - Schutterij St. MichaŽl organiseert de eerste Boerebroeloft in Ool.

  1987 - 28 mei - Wilbert Aendekerk (16) en Jolanda Poulussen (15) worden de jongste schutterskoning en -koningin van schutterij St. MichaŽl.

  1987 - 7-8-9 augustus - Ool wordt omgebouwd tot Ool City. Schutterij St. MichaŽl organiseert een country en western feest ter gelegenheid van de organisatie van het bondsschuttersfeest. W. Evers wordt gehuldig vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap van de schutterij. Er zijn verder nog 20 jubilarissen, waaronder P. van Vlodrop (50 jaar lid) en voorzitter Mathieu Leenen (40 jaar lid).

  1987 - 19 september - Buurtvereniging Sint Johannes Nepomucenus bestaat 40 jaar. Het programma begint met een H. Mis met zang van familiekoor Poulussen. 's Middags komt de replica van Sint Johannes Nepomucenus op een bolderkar naar Ool om in het kapelletje aan de Maaststraat geplaatst te worden. In de vroege avond wordt vervolgens het beeld "De waakzame Haan" onthuld in de bocht Maastraat-Broekstraat.

  1988 - mei - Ool krijgt kabeltelevisie.

  1988 - 13 maart - Het Percussion Orchestra Ool brengt een maxi-single uit met daarop drie nummers. Het 45 toerenplaatje wordt gepresenteerd tijdens de Havenfeesten.

  1988 - 19 juni - Winst van de dagbeker door schutterij St. MichaŽl op het bondsfeest te Heel.

  1988 - 9 juli - Schutterij St. MichaŽl eindigt als derde op het OLS in Grote Brogel.

  1988 - 7 augustus - Schutterij St. MichaŽl wint de dagbeker op het bondsfeest te Maasniel.

  1988 - 28 augustus - Winst van van het A-zestal van schutterij St. MichaŽl en tevens dagbeker op het bondsschuttersfeest te Roggel.

  1988 - 3 september - Opluisteren van een groot stadsfeest door schutterij St. MichaŽl in de Parijse voorstad Epinay sur Orge.

  1988 - 20 oktober - Schutterij St. MichaŽl viert zijn 85 jarig bestaan.

  1989 - 20 januari - Schutterij St. MichaŽl neemt een nieuw vaandel in gebruik dat ontworpen is door Miranda Smals.

  1989 - 22 januari - Installatie van Mathieu Leenen van schutterij St. MichaŽl als lid van de "Edele Ere-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus".

  1989 - 14 mei - Schutterij St. MichaŽl is ex aequo winnaar van het mini-OLS gehouden in Beesel.

  1989 - 20 mei - Schutterij St. MichaŽl wint het Maaslandtreffen te Linne.

  1989 - 2 juli - Veertiende plaats van schutterij St. MichaŽl op het OLS te Niel bij As.

  1989 - 24 juli t/m 2augustus - Het NAWAKA (Nationaal WaterKamp) wordt, aan de overzijde van de Maas, rondom het Oolderhuuske gehouden.

  1989 - 17 augustus - Gedeputeerde Hilhorst geeft het startsein voor herinrichting van het Oolderveld (kosten fl12,8 miljoen) door een boom te planten. Na de herinrichting wordt het gebied aan Aqua Terra overgedragen.

  1989 - 26 augustus - Schutterij St. MichaŽl wint de gemeentebeker op het schuttersfeest in Merum.

  1990 - 2 maart - Op aswoensdag slaat een storm toe. Aan de Broekveeweg wordt een compleet dak van een huis gerukt en komt 30 meter verder terecht.

  1990 - 23 april - Ter gelegenheid van de eerste Open Dag Waterrecreatie vaart er weer een pontje van Ool naar het Oolderhuuske.

  1990 - 24 mei - Christien Helwegen-Scheijvens wordt de eerste vrouwelijke schutterskoning van schutterij St. MichaŽl.

  1990 - 19 mei - Schutterij St. MichaŽl wint de gemeentebeker tijdens het bondsschuttersfeest te Beesel.

  1990 - 14 juli - Schutterij St. MichaŽl werkt mee aan de opnames van de Roermondse speelfilm "Het raadsel van de Rattentoren".

  1990 - 14 juli - Schutterij St. MichaŽl wint de beker tijdens het Maaslandschieten in Heel.

  1990 - 26 augustus - Schutterij St. MichaŽl wint het bondssfeest georganiseerd door Sint Christoffel in Roermond.

  1990 - 14 december - Ter gelegenheid van het opheffen van de gemeente Herten brengt schutterij St. MichaŽl het Hertens kaartspel uit. De opbrengst is voor nieuwe marketenstersuniformen.

  1991 - 1 januari - De gemeente Herten gaat op in de gemeente Roermond.

  1991 - 5 januari - CV de Waterratte hebben ťťn vierkante meter Oolder kleigrond onttrokken aan de hebzucht van de gemeente Roermond.

  1991 - 26 mei - Schutterij St. MichaŽl wint het bondsschuttersgeest te Asenray.

  1991 - 31 mei - Organisatie van het bondssfeest van de MLSB door schutterij St. MichaŽl.

  1991 - september - In de E-klasse wint het zestal van schutterij St. MichaŽl in het totaalklassement van de MLSB. Vincent van Vlodrop is de beste individuele schutter. Mathieu Helwegen wordt winnaar van de E-klasse.

  1992 - 13 april - Midden-Limburg wordt in de vroege ochtend rond 03.22 getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,6 op de schaal van richter. Ook Ool schudt ruim 10 seconden mee.

  1992 - 18 april - Op paaszaterdag krijgt Ool zijn veer weer terug. Het (voetgangers/fiets-)veer zal alleen 's zomers, in de weekenden en in de vakanties varen.

  1992 - 26 juli - Buurtvereniging Sint Johannes Nepomucenus organiseert voor de eerste keer "Gans Ool opp fiets" met een fietstocht naar Thorn.

  1992 - 24 juli t/m 3 augustus - Het NAWAKA wordt aan de Oolderplas in Ool gehouden.

  1992 - 10 augustus - Start met de aanleg van marinapark Oolderhuuske.

  1992 - 8 december - De Maas treedt buiten haar oevers.

  1993 - 11 januari - De Maas treedt weer buiten haar oevers. Er wordt een wal zandzakken langs de Maasstraat en Rosslag aangebracht. De Maas bereikt hoogste peil van 19,65 meter boven NAP.

  1993 - 20 februari - CV de Waterratte bezetten de Rattentoren in Roermond. Burgemeester Kaiser voorkomt persoonlijk dat de gehele stad door de Waterratte overgenomen wordt.

  1993 - 8 maart - Harrie Vrinzen wordt 100 jaar. Op zaterdag 13 maart komt Gans Ool naar de receptie in Oolderhof.

  1993 - 10 april - Het Percussion Orchestra Ool brengt een CD uit. Deze CD "Tune for all" wordt op paaszaterdag gepresenteerd in de Oranjerie te Roermond, waar bijna geheel Ool acte de prťsence geeft.

  1993 - 9 mei - Schutterij St. MichaŽl is ex aequo winnaar van het bondsschuttersfeest te Maasniel.

  1993 - 20 mei - Na het Koningschieten van schutterij St. MichaŽl gaat letterlijk het dak van clublokaal 't Dreeske. Vanwege herinrichting van de Oolderplas moet de clublokaal gesloopt worden. Er zal een nieuw clublokaal gebouwd worden aan de Broekveeweg.

  1993 - 28 juni - Schutterij St. MichaŽl wint het bondsschuttersfeest te Heel.

  1993 - 11 september - Met het onthullen van een monument wordt het vakantiepark Marina Oolderhuuske geopend.

  1993 - september - Bij de persoonlijke kampioenschappen van de MLSB zijn er de volgende prijzen voor schutterij St. MichaŽl. Bert Leenen wordt eerste in de C-klasse, Ger Verstegen eerste in de D-klasse en Mathieu Helwegen in de E-klasse. De zestallen zijn de beste in de B- en E-klasse.

  1993 - 1 oktober - Schutterij St. MichaŽl bestaat 90 jaar.

  1993 - 7 oktober - Ooldenaar Piet Geraedts viert in verzorgingstehuis de Petrusberg te Sint OdiliŽnberg zijn 100-ste verjaardag.

  1993 - 16 oktober - Familiekoor Poulussen bestaat 12,5 jaar.

  1993 - 15 december - De Maas treedt weer buiten haar oevers. Het Oolderhuuske is over de weg niet meer bereikbaar.

  1993 - 21 dedember - De Maas stijgt onheilspellend. In allerijl wordt een zandzakkenwal aangelegd.

  1993 - 22 december - Om ongeveer 20.40 uur breken de nooddijken aan de Maastraat, waardoor geheel Ool en delen van Herten en Merum onder water lopen.

  1993 - 23 december - De Maas bereikt een hoogte van 20,87 meter boven NAP. In de woningen van Ool staat tussen de 30 en 120 centimeter water. In Ool en delen van Herten en Merum zijn totaal 1500 mensen geŽvacueerd.

  1993 - 31 december - Tweede hoogwatergolf bereikt Ool, deze is echter minder hoog is en veroorzaakt geen overlast.

  1994 - Rondvaartboot 'De Rosslag' wordt in de vaart genomen.

  1994 - 28-29-30 april - Viering van het 100 jarig bestaan van Cafť Kanters.

  1994 - 8 mei - Schutterij St. MichaŽl wordt winnaar van de gemeentebeker op het schuttersfeest te Merum.

  1994 - 3 juli - Schutterij St. MichaŽl behaalt de tiende plaats op het OLS in Stokkem.

  1994 - 12 september - Robert Helwegen van schutterij St. MichaŽl wordt persoonlijk kampioen in de E-klasse van de MLSB.

  1994 - 23 december - Gouverneur Baron van Voorst tot Voorst onthult het provinciale Hoog Water Monument op de Maastraat tegenover de Kleine Kemp precies ťťn jaar na de dijkdoorbraak.

  1994 - 28 december - De weg naar het Oolderhuuske overstroomt weer eens.

  1995 - 22 januari - De weg naar het Oolderhuuske overstroomt opnieuw en het water wast sterk.

  1995 - 23 januari - Er wordt gestart met de aanleg van een nooddijk van Big Bags op de Maastraat.

  1995 - 30 januari - Door het stijgende water wordt de bevolking van Ool en een gedeelte van Herten geŽvacueerd

  1995 - 31 januari - Het water bereikt een hoogste stand van 20,92 meter boven NAP. Dankzij de Big Bag-dijk blijft Ool droog.

  1995 - 10 februari - Alle vrijwilligers en hulpverleners van de watersnood zijn bijelkaar gekomen in Oolderhof voor een huldiging. Buiten op de dijk geven 500 inwoners van Ool en Den Ekkert met een roos in de hand de hulpverleners een minuten lang durende ovatie.

  1995 - 6 augustus - Schutterij St. MichaŽl wint het bondsschuttersfeest te Buggenum.

  1995 - 24 augustus - Er wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden aan (nieuwe) kades rondom Ool. Dit wordt feestelijk gevierd in cafť Kanters. Gedeputeerde Schrijen gaat met de Oolder Haan aan de haal.

  1995 - 27 augustus - Gedeelde eerste plaats voor schutterij St. MichaŽl op het schuttersfeest in Vlodrop.

  1996 - 13 juli - Schutterij St. MichaŽl wordt tiende op het OLS in Bocholt

  1996 - 4 september - Gouden Bruiloft Jacobus C.H. Paulus en Angelina H.H. Schreurs.

  1996 - 26 oktober - Galerie Ruelle bestaat 10 jaar.

  1996 - 9 november - Schutterij St. MichaŽl neemt een kogelvanger in gebruik bij het nieuwe clublokaal De Tump aan de Broeveeweg.

  1996 - 9 november - Gouden Bruiloft Sjeng Brouns en Clara van Daal.

  1996 - 23 november - CV de Waterratte bestaat 4 x 11 jaar. Tijdens de Bonte Avond wordt Pierre Schreurs als Prins Pierre II uitgeroepen.

  1996 - 29 november - De herstructurering van de Oolder straten is gereed (inclusief 24 drempels!).

  1997 - 8 januari - Laag water in de Maas. Door de strenge vorst dreigt ijsgang de sluizen in de vaarwegen te beschadigen. Om dit te voorkomen worden de stuwen in de Maas open gezet. Het water zakt op sommige plaatsen 3 to 4 meter.

  1997 - 6 april - Oolderhof viert 25-jarig bestaan met een brunch voor alle inwoners van Ool.

  1997 - 24 mei - Organisatie door schutterij St. MichaŽl van Maaslandbeker met optreden van Rowwen HŤze.

  1997 - 25 mei - Organisatie door schutterij St. MichaŽl van het bondsschuttersfeest.

  1997 - juni - Bakkerij Niessen bestaat 160 jaar.

  1997 - 10 juli - Schutterij St. MichaŽl wordt tiende op het OLS in Reuver

  1997 - 28 juli t/m 6 augustus - NAWAKA wordt opnieuw gehouden aan de boorden van de Oolderplas.

  1997 - 30 augustus - Buurtvereniging Sint Johannes Nepomucenus viert zijn 50-jarig bestaan met een uitgave van een boek van de geschiedenis van de afgelopen 50 jaar (AureOol).

  1997 - 5 oktober - Eerste prijs voor het Percussion Orchestra Ool op het Fedekam concours te Eksel (BelgiŽ).

  1998 - 5 juli - Behalen van de negende plaats van schutterij St. MichaŽl op het OLS in Kinrooi.

  1998 - 17/18/19 juli - Havenfeesten met als hoogtepunt een touwtrekwedstrijd over de Maas.

  1998 - 24 mei - Schutterij St. MichaŽl wint de dagbeker op het bondsfeest te Heel.

  1998 - 15 september - Piet Verboeket van schutterij St. MichaŽl wordt winnaar op persoonlijk schutterskampioenschap van de MLSB in de C-klasse.

  1999 - 20 juni - Schutterij St. MichaŽl wint de dagbeker op het bondsschuttersfeest in Wessem.

  1999 - 4 juli - Behalen van de tiende plaats van schutterij St. MichaŽl op het OLS te Reuver.

  1999 - 31 december - BeŽindiging ontgrinding van het Oolderveld, nu Oolderplas.

  2000 - januari - Millenniummonument wordt onthuld in de bocht Maasstraat - Broekstraat.

  2000 - 7 mei - Winst van de dagbeker door schutterij St. MichaŽl op het schuttersfeest van het 300-jarig bestaansfeest van Sint Agatha Haelen.

  2000 - 10 juni - Schutterij St. MichaŽl wordt winnaar van het broederschapschieten te Merum.

  2001 - 15 mei - Huldiging Har Helwegen vanwege gouden lidmaatschap schutterij St. MichaŽl.

  2001 - 3 juni - Schutterij St. MichaŽl wint de dagbeker op het Dekenaal schuttersfeest in Melick.

  2001 - 14 september - Hengelsportvereniging De Rietvoorn viert haar 75-jarig bestaan en geeft tevens een jubileumboek uit.

  2001 - 2 December - Presentatie van een boek over de Oolder kunstenaar Wijnand ThŲnissen ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag.

  2002 - oktober - Begin met opspuiten van zand uit de Oolderplas voor ophogen van de nieuwe te bouwen wijk Oolderveste.

  2002 - oktober - Viering gouden bruiloft van Jan en Mia van Heel-Wijen.

  2002 - februari - De Maas treedt meerdere keren buiten haar oevers.

  2002 - 1 mei - John Metsemakers (de Lange) wordt de nieuwe kastelein van Cafť Kanters.

  2002 - 22 t/m 31 juli - NAWAKA wordt opnieuw gehouden aan de boorden van de Oolderplas.

  2002 - juli - Zuid-Limburg wordt in de vroege ochtend getroffen door een aardbeving. Ook in Ool wordt deze aardbeving duidelijk gevoeld.

  2003 - 5 januari - De Maas treedt weer eens buiten haar oevers. De demontabel kades worden aangebracht.

  2003 - 18 mei - Organisatie door schutterij St. MichaŽl van het bondsschuttersfeest.

  2003 - 25 mei - Organisatie door schutterij St. MichaŽl van het Dekenaal schutersfeest.

  2003 - 17 juni - Definitieve beŽindiging ontgrinding van de Oolderplas.

  2003 - 3-4-5 oktober - Schutterij St. MichaŽl viert 100 jarig bestaan. Tijdens de receptie wordt de schutterij door de gemeente Roermond verrast met een koninklijke erepenning op het verenigingsvaandel. Deze eer is de schutterij de tweede maal te beurt gevallen. Tevens krijgt de heer J. Naus een onderscheiding van de OLS-fedaratie voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Verder zijn er 3 leden 40 jaar lid en 3 leden 25 jaar lid van de schutterij en krijgen zij ook een onderscheiding van de OLS-fedaratie.

  2003 - 31 oktober - Het Percussion Orchestra Ool brengt de tweede CD uit genaamd Music.

  2004 - 4 januari - Schutterij St. MichaŽl sluit, tijdens het jaarlijkse nieuwjaars concert van het Percussion Orchestra Ool, het 100 jarig jubileumjaar af met de aanbieding van het jubileumboek. Daarnaast ontvangt Pierre Schreurs een beeldje, vanwege zijn 35 jarig inzet voor de drumband van de schutterij en het hieruit voortvloeiende percussie orkest.

  2004 - 25 januari - Installatie van Piet Verboeket van schutterij St. MichaŽl als lid van de "Edele Ere-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus".

  2004 - 18 februari - Bakkerij Niessen wint de eerste prijs voor het maken van de beste Nonnevot.

  2004 - 1 mei - Schutterij St. MichaŽl neemt een nieuwe kogelvanger in gebruik.

  2004 - 1 oktober - In een schuurtje aan de schuttersweg wordt een XTC labaratorium ontmanteld. Bij deze actie waren 25 personen betrokken, waaronder mensen van de FIOD-ECD, de nationale recherche en de brandweer. Er worden in totaal 48 kilo synthetische drugs en 100.000 XTC pillen in beslag genomen. Naast de drugs zijn er ook een tabletteermachine, vulmiddel, kleurstoffen, afvalchemicaliŽn, tabletstempels en 50 munitiepatronen in beslag genomen. Ook worden 3 verdachten aangehouden, waarvan er ťťn al 's avonds weer wordt vrijgelaten.

  2005 - 8 januari - CV de Waterratte heeft vlaggen van de vereniging laten maken, die in een groot deel van Ool worden opgehangen.

  2005 - januari - Marina Oolderhuuske wordt verkocht aan Maritimo Beheer BV. Vanaf die datum draagt het park de naam 'Resort Marina Oolderhuuske'.

  2005 - mei - Start van de vernieuwing van de waterleiding in Ool.

  2005 - 21 september - Ooldenaar Harie Niessen (de aaje bekker) viert in verpleegtehuis Camillus te Roermond zijn 100-ste verjaardag.

  2005 - 11 november - Cafť Kanters bestaat 111 jaar. Dit feest wordt gevierd samen met de officiŽle opening van de feestzaal.

  2006 - 22 februari - Bakkerij Niessen wint voor de tweede maal de prijs voor de beste Nonnevot.

  2006 - april - Het Oolder veer 'Biej Ool euver' is omgebouw. Door nieuwe aanpassingen biedt het veer een ruimere plaats aan voetgangers en fietsers.

  2006 - 28 april - Viering gouden bruiloft van Mathieu Leenen en Christien Evers. Huldiging Mathieu Leenen voor zijn 60 jaar lidmaatschap van de schutterij St. MichaŽl en OLS federatie. Tevens wordt hij onderscheiden met een jubileumsmedaille van de Europese schuttersfederatie.

  2006 - 8 juli - Behalen van de 21ste plaats van schutterij St. MichaŽl op het OLS in Stramproy.

  2006 - 20 september - In cafť Kanters (Biej de Lange) is door Rolf Ratelband en Robert Sliepen het werelduurrecord darten verbeterd naar 120 uur. Deze recordpoging werd tevens ondernomen om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor de Nierstichting.

  2006 - 9 oktober - Begin met de afbraak van de Drusushoeve voor de verder bouw van Oolderveste.

  2006 - 11 november - Premier Balkenende brengt een bezoek aan restaurant Oolderhof, vanwege de Limburg dag van de Limburgse afdeling van het CDA.

  2007 - 20 januari - De Maas treedt buiten haar oevers. Het Oolderhuuske is over de weg niet meer bereikbaar.

  2007 - 26 januari - In cafť Kanters (Biej de Lange) wordt Alissa van Appeven uitgeroepen als "Wienkwien".

  2007 - 8 maart - Begin met verhoging van de dijken en kades rondom Ool.

  2007 - 1 juni - Oprichting Dartclub Kanters.

  2007 - 9 juni - Tijdens de koningsreceptie worden jubilarissen gehuldigd. Mathieu Helwegen, Bair Bremmers, Sjra Roumen, Sjaak Metsemakers, Pierre Evers, Thei Vergoosen worden gehuldig voor hun 60 jarig lidmaatschap van de schutterij en OLS federatie. Daarnaast worden Wiel Vossen, Theo van Vlodrop, Wiel van Vlodrop, Jan van Vlodrop gehuldig voor hun 50 jarig lidmaatschap van de schutterij en OLS federatie.

  2007 - 22/23/24 juni - Buurtvereniging Sint Johannes Nepomucenus viert zijn 60-jarig bestaan. Dit feest begint op vrijdag met een Heilige Mis en een feestavond. Op de zaterdag is er een groots circus voor de jeugd. Op zondag is er zoals jaarlijks een fietstocht, echter deze keer is de terugtocht met rondvaartboten over de Maas. 's Avonds is er ook weer een traditionele barbecue in de circustent aan de Maastraat.

  2007 - 8 juli - Behalen van de 24ste plaats van schutterij St. MichaŽl tijdens het schieten op het OLS in Nederweert.

  2007 - 21 augustus - Viering gouden bruiloft van Sjra Roumen en Toos Kanters.

  2007 - 9 augustus - Viering gouden bruiloft van Herman en Elly Theunissen.

  2007 - 8 september - Twan Poulussen van schutterij St. MichaŽl wordt winnaar van persoonlijk schutterskampioenschap van de MLSB in de Jeugd-klasse.

  2007 - 17 november - CV de Waterratte bestaat 5 x 11 jaar. Robert Knippenberg wordt uitgeroepen als jubileum Prins Robert II.

  2008 - 9 februari - Viering gouden bruiloft van Harrie Vossen en Elly Vrinzen.

  2008 - 17 februari - Viering gouden bruiloft van Appeven.

  2008 - 22 maart - De Maas treedt buiten haar oevers. Het Oolderhuuske is over de weg niet meer bereikbaar en uit voorzorg wordt de caravans van de camping naar hogere gedeelte verplaatst.

  2008 - 6 april - Vondst van een dode meerval van 1.80 meter aan de boorden van de Oolderplas.

  2008 - 31 mei - Schutterij St. MichaŽl wint de beker tijdens het Maaslandschieten te Thorn.

  2008 - juni - Aanleg fietspad tussen Ool en Merum. Tevens wordt de Broekveeweg (voormalige doorgaande weg tussen Ool en Merum) gedeeltelijk ontrokken aan het verkeer.

  2008 - 27 september - Tijdens de koningsreceptie schutterij St. MichaŽl wordt Piet Verboeket gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap en onderscheiden met de gouden medaille van de OLS federatie. Ook werd Piet onderscheiden met de gouden MichaŽl speld voor de vele verdiensten die hij gedurende de 40 jaar voor de vereniging heeft gedaan. Op voordracht van het bestuur werd Piet benoemd tot ere bestuurslid.

  2008 - 24 oktober - Lťon Gillisen heeft een derde prijs behaald bij 't Groot Remunjs Dictee.

  2009 - 20 april - Gedeeltelijke opening van de Oolderweg tot aan Herten (verbindingsweg van Ool naar de rijksweg N271).

  2009 - 20 juni - Schutterij St. MichaŽl wint de beker tijdens het Maaslandschieten te Heel.

  2009 - 3 t/m 6 september - Roermondse roei- en zeilvereniging organiseert op de Oolderplas het Nederlands kampioenschap zeilen voor zestien-kwadraat boten.

  2010 - 24 januari - OfficiŽle ingebruikname van het vernieuwde restaurant/hotel Oolderhof.

  2010 - 3 maart - Een surfer is op de Oolderplas onwel geworden, maar hij werd echter door twee Duitse jongens in een bootje naar de kant gebracht. Inmiddels geariveerde ambulancepersoneel wisten de man te reanimeren, waarna hij met een traumahelicopter naar het ziekenhuis werd vervoerd.

  2010 - 12 juni - Schutterij St. MichaŽl wint de beker tijdens het Maaslandschieten te Beegden.

  2010 - 14 juli - Zwaar noodweer zorgt voor enkele omgewaaide bomen aan de Broekstraat waarbij een noteboom het huis van Kanters heeft geraakt en diverse auto's worden beschadigd door afgewaaide takken. Tevens zijn er in het natuurgebied van het Limburgs Landschap aan de Oolderplas verschillende bomen omgewaaid. Fotoverslag...

  2010 - 11 september - Jordy Nies behaalt van schutterij St. MichaŽl een eerste plaats en Kyra Eggels een tweede plaats bij de persoonlijke kampioenschappen van de MSLB bij het luchtbuksschieten. Het persoonlijk kampioenschap met de luchtbuks werd voor de eerste keer gehouden naar aanleiding van de start van wedstrijden bij de bondsschuttersfeesten. Foto's...

  2011 - 10 januari - Door het smelten van de vele sneeuw in Limburg en de Ardennen en de regenval stijgt het water in de Maas snel. Het water bereikt een hoogste stand van 20 meter boven NAP, maar zorgt niet voor veel problemen behalve een enkele ondergelopen kelder en dat het Oolderhuuske alleen maar via het water te bereiken is. Uit voorzorg zijn in enkele doorgangen in de kademuren demontabele wanden geplaatst. Daarnaast zijn er ook nog pompen geplaatst om het overlast door het kwelwater te beperken. Fotoverslag...

  2011 - 4 februari - Viering gouden bruiloft van Thei Vergoossen en Mia van Herten.

  2011 - 14 juni - Aan de Broekveeweg wordt het levenloze lichaam gevonden een 51 jarige Duitse man. De man was gevlucht uit Duitsland omdat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Een week ervoor had hij zijn woning laten ontpoffen in Bornheim.

  2011 - 18 juni - Schutterij St. MichaŽl wint de beker tijdens het Maaslandschieten te Thorn.

  2011 - juli - Theo van Hilten heeft een 5de plaats behaalt tijdens het Open NK A-categorie catamaran in Hellevoetsluis.

  2011 - 16/17 juli - Het bronzen monument "de waakzame haan" tegenover cafť Kanters is gestolen. Het monument was geschonken door Smals beheer, ontworpen door Wijnand ThŲnissen en stond oorspronkelijk in de bocht van Broekstraat/Maastraat. Na de dijkverzwaring is deze verplaatst naar de plek tegenover cafť Kanters.

  2011 - 11 september - Kyra Eggels van schutterij St. MichaŽl behaalt net als in 2010 een tweede plaats bij de persoonlijke kampioenschappen van de MSLB bij het luchtbuksschieten.

  2012 - 1 januari - Sinds dit jaar wordt de Oolder nieuwjaarsduik georganiseerd door Waterscouting St. Franciscus uit Roermond. Foto's...

  2012 - 6/7 januari - Vanwege de verhoogde waterstand heeft de gemeente Roermond pompen geplaatst voor het eventueel afvoeren van water uit het riool. Het Limburgs Landschap heeft de galloway runderen aan de oevers van de Oolderplas/Maas uit voorzorg op een andere plaats ondergebracht. Het waterschap Roer en Overmaas heeft pompen geplaatst voor het afvoeren van mogelijk opkomend kwelwater. Foto's...

  2012 - 7 juli - Schutterij St. MichaŽl wordt negende op het OLS in Ellikom.

  2012 - 9 september - Bij de persoonlijke kampioenschappen van de MLSB behaalt Kyra Eggels van schutterij St. MichaŽl een eerste plaats in de jeugd-klasse, Tom Beckers een derde plaats met de luchtbuks, Ger Verstegen een vijfde plaats totaal en een derde plaats in de A-klasse en Erik Vogels een derde plaats in de B-klasse. Foto's

  2012 - oktober - Viering 60-jarig huwelijk van Jan en Mia van Heel-Wijen.

  2012 - 18 december - Dinsdag 18 december is de 175 jaar oude bakkerij Niessen uit Ool failliet verklaard.

  2013 - 13 januari - Oolderhof haar honderjarig bestaan en de opening gevierd van het congres en eventcenter de Ooleander.

  2013 - 8 maart - In het congres en eventcenter de Ooleander is de eerste TedXRoermond gehouden. Tussen de voordrachten was er ook nog een optreden van Rowwen HŤze.

  2013 - 31 augustus - Biljartvereniging De Maas Biljarters viert haar vijftig jarig bestaan. Tevens zijn de leden BŤr Kanters en Wiel van Vlodrop 50 jaar lid van de vereniging.

  2013 - 8 september - Bij de persoonlijke kampioenschappen van de MLSB behaalt Tijn Cox van schutterij St. MichaŽl een eerste plaats met de luchtbuks. Foto's...

  2013 - 9 september - Start met de aanleg van nieuwe riolering vanaf cafť Kanters tot en met huisnummer 15. Aansluitend vinden dezelfde werkzaamheden plaats in de bocht Maastraat/Broekstraat. De totale rioleringswerkzaamheden zullen 8 weken duren. Tevens wordt door Enexis van 9 t/m 13 september in de bocht Maastraat/Broekstraat de gasleiding verlegd. Fotoverslag...

  2013 - 5 oktober - Viering gouden bruiloft van Jan en Annie Leenen.

  2013 - 25 oktober - Viering gouden bruiloft van Frits en Mia Poulussen-Helwegen.

  2014 - 11 april - Viering gouden bruiloft van Piet en Tiny Verboeket-Dings.

  2014 - 14 september - Op het MLSB persoonlijk kampioenschap te Maasniel heeft heeft Lon Poulussen van schutterij St. MichaŽl bij het luchtbuks schieten voor de jeugd een eerste plaats behaald met 85 punten. Fotoverslag...

  2014 - 12 december - In het congres en eventcenter de Ooleander is de tweede TedXRoermond georganiseerd.

  2015 - 6 juni - Schutterij St. MichaŽl wint de beker tijdens het Maaslandschieten te Linne.

  2015 - 25 juli - Onthulling van het kunstwerk de "Oolder haan" bij cafť Kanters. Dit kunstwerk is ontworpen door Wijnand ThŲnissen en is ter vervanging van de vorige Oolder haan die werd gestolen in 2011.

  2015 - 12/13 september - Brian Metten van schutterij St. MichaŽl heeft bij het luchtbuksschieten voor de jeugd een eerste prijs behaald in de B-klasse en Tijn Cox een derde plaats in de A-klasse op het persoonlijk kampioenschap MLSB in Thorn. Bij de volwassenen met de grote buks heeft Erik Vogels een tweede plaats behaald in de B-klasse en was er een vierde plaats voor Bert Leenen in de A-klasse. In het totaalklassement eindigde Bert hiermee als zevende. Fotoverslag...

  2016 - 29 juni - Op de Oolderplas is een catamaran gekanteld, waarbij een persoon onder de catamaran terecht kwam. De veelvuldig opgetrommelde hulpdiensten, waaronder een trauma helicopter, hebben de catamaran naar de kant gehaald. De man die onder de catamaran terecht kwam is vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleden.

  2016 - 13 augustus - Viering gouden bruiloft van Huub (Baer) en Elly Kanters-Roufs.

  2016 - 10/11 september - Milan Bertjens van schutterij St. MichaŽl heeft bij het luchtbuksschieten voor de jeugd een eerste prijs behaald in de B-klasse op het persoonlijk kampioenschap MLSB in St. OdiliŽnberg / Asenray. Bij de wedstrijd met de grote buks heeft Lon Poulussen een tweede plaats behaald in de Jeugd-klasse, Leo Huijs een achtste plaats in de A-klasse (en negende in het totaalklassement) een vierde plaats behaald door Erik Vogels ook in de A-klasse (tevens vierde in het totaalklassement). Fotoverslag...

  2017 - 22 juni - Viering gouden bruiloft van Tjeu en Corry Helwegen-Vrinzen.

  2018 - 16 september - Lon Poulussen is de nieuwe koningin geworden van schutterij St. Michaël en met 16 jaar de jongste schutterskoningin van de schutterij.

  2019 - 8 september - Op het persoonlijk kampioenschap van de MLSB gehouden in Thorn, was er bij het luchtbuksschieten voor de jeugd een eerste plaats in de B-klasse voor Célin Schroeten en bij de A-klasse een derde plaats voor Daan van Cruchten van schutterij St. MichaŽl.

  2020 - 14 maart - Vanwege de Covid-19 maatregelen worden alle activiteiten van de schutterij St. Michaël en buurtvereniging St. Johannes Nepomucenus stopgezet.

  2020 - april - Start met bouw van huizen aan de Groenezijweg.

  2020 - 2 juni - Viering gouden bruiloft van Jan en Mien Niessen.

  2020 - september - Vanwege de Covid-19 maatregelen kan schutterij St. Michaël niet haar jaarlijkse Koningsschieten houden.

  2021 - 17 juli - Door grote hoeveelheiden regenval in het zuiden van de provincie en verder stoomopwaarts van de Maas stijgt de rivier naar zeer hoge waterstanden. Op zaterdag bereikt de hoogste waterstand ook Ool waarbij de overlast, door de verhoogde dijken en stroomopwaarts voltooide werkzaamheden aan de grensmaas, beperkt blijft tot kwelwater. Dit wordt her en der in het dorp weggepompt door pompen van de gemeente, het waterschap en de brandweer. Fotoverslag... + Video...

  2021 - 5 september - Zondagmiddag 5 september verzamelden zich een groot aantal hulpverleners (brandweer, duikploeg, ambulances en politie) op het terrein van Beachclub Oolderhof voor de huplverlening van een boot ongeluk op de Maas nabij de invaart met de Oolderplas. Meer informatie...

  2021 - september - Vanwege de Covid-19 maatregelen kan schutterij St. Michaël niet haar jaarlijkse Koningsschieten houden.
Geraadpleegde literatuur: 1000 jaar Herten - (1968), AureOol - (1997), Schutterij St. MichaŽl 1903-2003 - (2003), Hae is in Ool nog neet euver - (2006), Dagblad de Limburger, Heemkundevereniging Roerstreek jaarboeken.