Home |  Agenda |  Informatie |  Foto's & Video's |  Verenigingen |  Evenementen
INFORMATIE
· Historie
· Hoogwater
· Kroniek
· Links
· Monumenten


HISTORIE


Ool heeft al altijd tot de gemeente Herten behoord. Herten wordt in 968 voor het eerst in schriftelijke bronnen vermeld. Deze vermelding was te vinden in een akte. Volgens deze akte zou koningin Geberga in 968 een schenking hebben gedaan aan de abdij van St. Remigius te Reims. Tot de schenking behoorde ook villa Hertra. Hoewel de akte verloren is gegaan is in de 15de eeuw melding gemaakt van deze schenkingsakte door de kroniekschrijver Van Dynter.

Ool maakt sinds de herindeling van 1 januari 1991 deel uit van de gemeente Roermond, tot daarvoor heeft het altijd tot de gemeente Herten behoord. Met ongeveer 350 inwoners ligt het aan de oevers van de maas en de door ontgrinding ontstane Oolderplas. Rondom deze plas is sinds de jaren 80 veel watersportrecreatie ontstaan.


Naambepaling:
De plaatsnaam Ool kan als volgt worden afgeleid. Ool kan door de lange o-klank aangeduid worden op laaggelegen terreinen, gelegen in de nabijheid van water. De "l" als laatste letter in de huidige vorm van de naam is hoogstwaarschijnlijk een restant van het achtervoegsel "loo", hetgeen bos, bosachtig terrein aanduidt. In de oorsprong zou de naam dus duiden op een akkermaalsbosje, dat laaggelegen was, en wel in de buurt van water. Deze verklaring is de meest aannemelijke, aangezien Ool laaggelegen aan de oever van de Maas ligt.


Veer / Gezegde:
Ool heeft een gezegde vernoemt naar de plaatsnaam en die betrekking heeft op het veerpont. Dit gezegde luidt: "Dae is nach neet in Oeël euver" wat betekent dat een onderneming nog niet tot een goed einde is gebracht. Van het veer zijn de eerste vermeldingen in een akte van 1293, waarna het dienst heeft gedaan tot 1 oktober 1951. Het veerpont is sinds 18 april 1992 weer in de vaart als een fiets- en voetgangersveerpont en vaart 's zomers, in de weekenden en in de vakanties en vormt een verbinding over de Maas tussen Ool en het Oolderhuuske. Doordat Ool aan de Maas ligt en sinds de jaren 70 aan Oolderplas, heeft het al meerdere keren last gehad van hoogwater. Hiervan zijn enkele foto's te bekijken.

In Ool zijn meerdere monumenten geplaatst. Hiervan zijn een aantal ontworpen door de plaatselijke kunstschilder Wijnand Thönissen. Bekijk deze monumenten.

Geraadpleegde literatuur: 1000 jaar Herten - 1968, AureOol - 1997.