Home |  Agenda |  Informatie |  Foto's & Video's |  Verenigingen |  Evenementen
INFORMATIE
· Historie
· Hoogwater
· Kroniek
· Links
· Monumenten


HOOGWATER


Ool heeft sinds mensenheugenis al te maken gehad met hoogwater en overstromingen waar hieronder van verschillende jaartallen foto's van te zien zijn. Recentere foto's zijn te bekijken in het foto webalbum.

Na de watersnood in 1993 zijn plannen gemaakt om de dijken langs de Maas te verhogen. In 1995 na de tweede watersnood in zeer korte tijd worden de dijken rondom Ool verhoogd. In 2007 zijn de dijken rondom Ool nogmaals verhoogd om aan een nog hoger veiligheidsniveau te voldoen zie: foto webalbum dijkverhoging

Bert Kanters heeft een digitale versie van een videomateriaal (gemaakt door: Wiel Evers, Bert Wassenberg en Jan Schreurs aangevuld met journaalbeelden) op Youtube geplaatst van de watersnood van 1993 van:

 • Hoogwater Ool 1993
 • Hoogwater Herten 1993 • 1926

  In 1926 heeft het dorp met de grootste wateroverlast te maken gehad. Dit kwam vooral door het onstaan van een dijkdoorbraak bij Merum. Door het geweld van het water storten enkele huizen gedeeltelijk in en wordt een deel van de Maastraat nabij de splitsing met de Groeneweg weggeslagen.


  Evacuatie van inwoners uit ondergelopen huizen.


  Huis in het water aan de Broekstraat (bij de Koekoek).


  Weggespoelde stuk Maastraat, nabij splitsing met Groeneweg.


  1984

  In 1984 is de wateroverlast beperkt gebleven tot een paar huizen door een aanleg van een dijk van zandzakken aan de Maasstraat. Doordat het water net tot aan de zakken kwam hoefde de dorpsbewoners niet te worden geŽvacueerd.


  Aanleg van nooddijk aan de Maasstraat m.b.v. zandzakken


  Broekstraat in westelijke richting.


  Kwelwater in de bocht Maasstraat/Broekstraat.


  1993

  In 1993 kwamen er onheilspellende berichten vanuit BelgiŽ over groote wateroverlast en dat dit ook gevolgen zou hebben voor Limburg. Er werd aan de Maasstraat net zoals in 1984 een dijk van zandzakken aangelegd. De Maas bereikte een hoogte van 20,87 meter boven NAP, wat inhield dat het water over de aangelegd zandzakken heensloeg. In de woningen van Ool stond tussen de 30 en 120 centimeter water. In Ool en delen van Herten en Merum werden totaal 1500 mensen geŽvacueerd.


  Begin van de aanleg van nooddijk aan de Maasstraat m.b.v. zandzakken
  (foto: © De Limburger)


  Bovenaanzicht van Ool. (foto: © Airphoto Netten)


  Broekstraat in oostelijke richting.


  Broekstraat in westelijke richting.


  Nooddijk op de Maastraat / Schoolstraat.


  1995

  Iets meer dan een jaar na de overstroming van 1993 kreeg Ool al weer te maken met nieuwe wateroverlast. Ditmaal werd er ook een nooddijk aan de Maasstraat aangelegd, alleen deze keer van Big-bags in plaats van zandzakken. Deze hogere nooddijk bleek bestand tegen de hogere waterstand van 20,92 meter boven NAP. Door de hogere waterstand werden bevolking van Ool en gedeeltelijk Herten toch geŽvacueerd, maar dankzij de Big-bag dijk bleef Ool op 3 huizen na gespaard van de wateroverlast.


  Begin van de aanleg van nooddijk aan de Maasstraat m.b.v. big bags.


  Aanleg van nooddijk aan de Maasstraat.


  Aanleg van nooddijk aan de Maasstraat.


  Kwelwater in de Broekstraat.


  Nooddijk en grote kwelwaterpomp aan de Maasstraat / Schoolstraat.


  2003


  Oolderplas.


  Opkomend kwelwater.


  Maasstraat.


  Overzicht Hateboer (onder), Oolderhuuske en Ool.