Schrijven voor het web

Hoe toegankelijk te schrijven voor het WWW

De eenvoudigste manier om er voor te zorgen dat iedereen een document kan lezen, is tegelijk ook de meest beperkende: gebruik geen plug-ins, geen plaatjes, alleen platte tekst met minimale opmaak.

Beperk je niet tot één medium
Ga er niet van uit dat de lezer over hetzelfde systeem beschikt als de auteur. Kleine verschillen in hard- of software kunnen al grote verschillen in de uiteindelijke presentatie tot gevolg hebben.

Met name bij langere documenten bestaat de mogelijkheid dat de lezer het liever uitprint en op papier leest. Dit heeft echter behoorlijk wat consequenties voor het document. Afmetingen zijn anders, kleur is meestal niet mogelijk, en hyperlinks kunnen niet langer worden gevolgd.

Vermijd “online” taalgebruik
Vaak wordt tekst geschreven die specifiek gericht is op het lezen in een browser. Dit uit zich in teksten als “Klik hier voor meer informatie” of “Surf naar Microsoft voor de nieuwste software”, die bijzonder vreemd overkomen als een document afgedrukt wordt.

Wanneer een “gewone” tekst gepubliceerd wordt op het WWW, speelt precies de omgekeerde situatie. Vaak bevatten deze teksten verwijzingen naar andere documenten, of naar andere pagina's of figuren.

Maak plug-ins en plaatjes niet essentieel
Alhoewel er vaak mooie resultaten mee te behalen zijn, is het toch ten zeerste af te raden om een WWW-site afhankelijk te maken van plug-ins. Niet iedereen kan er gebruik van maken, bovendien is het voor veel gebruikers veel werk om ze te installeren.

Plaatjes worden in de meeste browsers wel ondersteund. De reden waarom een auteur toch niet moet verwachten dat een lezer alle plaatjes bekijkt, is dan ook een heel andere. Het duurt vaak enige tijd voordat alle plaatjes zijn overgehaald. Wanneer iemand alleen maar geïnteresseerd is in de tekst, zal hij sneller geneigd zijn om de plaatjes niet over te halen.

Een beeldscherm is geen papier
Wanneer een auteur gebruik maakt van een tekstverwerker, is hij bezig om tekst te schrijven voor papier. Vanwege de grote gelijkenis tussen moderne WWW-tools en tekstverwerkers, zijn veel auteurs geneigd om onbewust toch de regels voor papier aan te houden. Dit heeft tot gevolg dat de tekst moeilijk leesbaar is op een scherm.
Enkele vuistregels hier zijn: maak niet te veel gebruik van vet of cursief, kies een rustig kleurenschema, en schrijf niet meer dan enkele alinea's per pagina. Als het document erg groot is, kan gekozen worden voor het aanbieden van zowel een versie in één deel en in meerdere delen, dan kan de lezer kiezen.