Schrijven voor het web

Lees voor je schrijft

Lengte tussen 150 en 350 woorden
Over de precieze lengte wordt nog getwist. De 'zo kort als maar kan'-aanhangers vinden 150 woorden genoeg. Zij stellen dat een lezer niet wil scrollen en dus een verhaal van slechts 1 beeldscherm wil lezen. Met Theo Stielstra van de Volkskrant Internet-Gids en Zoekprof houden we het hier op een lengte van maximum 500 woorden, met een optimum tussen 150 en 500. 
Minder dan 150 woorden mag natuurlijk ook. Hoe korter, hoe beter!

Verhaal in stukken hakken
Op het web weet je nooit of de lezer wel bovenaan begonnen is. Hij of zij kan ook op ander plekken jouw stuk zijn binnengekomen. Zorg dus dat je daarop inspeelt door het verhaal in stukjes te hakken.

Gebruik tussenkopjes
Ga ervan 'lezers' op het web geen lezers, maar 'scanners' zijn. Ze hebben haast en laten hun oog snel over de pagina dwalen. Ga dus altijd in je eigen stuk na welke zaken de aandacht trekken. Op die plek zullen zij beginnen met lezen. Trek de aandacht van de 'scanner' door boven een belangrijke alinea (chunk) een aantrekkelijk tussenkopje te plaatsen.

Gebruik omgekeerde piramidestructuur
De omkeerde piramidestructuur van het nieuwsbericht blijkt ook op het web goed te werken. Dus: het wie, wat, waar in de lead. Het hoe en waarom daaronder, waarbij de onbelangrijkste feiten aan het eind staan.

Stel de boodschap of vraag van een tekst vast
Een informatieve tekst die voor het web moet worden bewerkt gaat uit van een of meer vragen die worden beantwoord. Ga eerst na wat die vragen zijn en laat maak ze tot de structuur van de tekst. Maak dus blokjes die een vraag beantwoorden.

Betogende teksten hebben vaak een argumentatieschema als basis. Ga na welke argumentatielijn wordt gevolgd en knip op grond daarvan de tekst in stukken.

Gebruik een bondige schrijfstijl
Uitweidingen en details haal je direct eruit.

Opsommen mag
In een onlinetekst zijn opsommingen met ‘bullets’ niet verboden, integendeel: de weblezer houdt ervan.

Geen links binnen de tekst
Gebruik liever geen links binnen de tekst, want die lokken uit tot wegklikken. Plaats de links liever naast of onder pagina of bij andere nuttige informatie.