huize Moria oud-bewoners | over Moria | home   

ISDN structuur Moria

ISDN FAQ

Op dit moment zijn vrijwel alle kamers aangesloten op een Quatro Vox. Waar dit niet het geval is kan eventueel van een verder weg gelegen telefooncentrale gebruik gemaakt worden.

Oude nieuwsberichten

5 maart 2002

Naar aanleiding van de recente overschakeling op ISDN op alle drie de etages van Moria, hebben wij met vertegenwoordigers van alle drie de etages afspraken gemaakt.

Deze afspraken waren nodig om er voor te zorgen dat iedereen in de toekomst zonder problemen kan doorschuiven van de éne naar de andere kamer en er een eerlijke overdracht van de aanschafkosten plaats heeft. Omdat over de drie verschillende etages 5 ISDN-pakketten waren aangeschaft voor soms verschillende bedragen hebben we een berekening van de totale kosten gemaakt. Daarnaast hebben we een overzicht gemaakt van de kamers die gebruik maken van de ISDN-lijn. Deze totale kosten hebben we gedeeld door het aantal mensen/kamers die daarvan gebruik maken.

We hebben besloten dat de gemiddelde kosten van 55,64 euro binnen 1 jaar, met ingang van 1 januari 2002, worden afgeschreven. (Per maand is dit 4,63 euro.) Dit betekent dat degene die binnen het jaar 2002, in een kamer met een ISDN-aansluiting komt te wonen een bedrag betaalt (4,63 euro maal het aantal maanden dat de huidige bewoner in zijn of haar kamer heeft gewoond) aan degen e die uit die kamer weggaat.

Wanneer je verhuist van een kamer met een ISDN-lijn naar een andere kamer met een ISDN-lijn ontvang jij dus geld van degene die in je oude kamer komt, en jij betaalt dat zelfde bedrag aan de vorige bewoner van je nieuwe kamer. Dit voorgaande is volledig in overleg met en instemming van G. afgesproken.

Voor de volledigheid, op enkele kamers na hebben vrijwel alle kamers een ISDN aansluiting. Dit zijn de volgende kamers:

7, 8, 9, 10, 11-12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 21-22, 23, 29, 30, 35-36, 37, 38, 39 en 31-32.

De kleine kamers 9a, 19a en 27 hebben geen aansluiting, kamer 24 heeft een aparte telefoonaansluiting. Kamer 28 op de derde maakt momenteel geen gebruik van een centrale maar kan dit wel.

Wanneer een kamer geen aansluiting heeft zijn er twee opties. Of men kan een lijn doortrekken van een Quatro Vox op een etage waar nog een outlet open is of je kunt een T-splitsing op een outlet zetten en een nummer delen met een etagegenoot.
 

  Moria, frontaal

Algemeen


Intern


stuur mail  |  terug naar boven