Wat is de FOD Sociale Zekerheid?       logo FOD

 "FOD Sociale Zekerheid ", " FOD Mobiliteit en Vervoer ", " FOD Binnenlandse Zaken ", " FOD Financiën ", enz. Sinds enkele jaren is deze nieuw term in onze woordenschat opgedoken. Maar weet iedereen wel wat een " FOD " is ?

Een FOD is een Federale Overheidsdienst. Deze term is ontstaan na de herschikking van de organisatiestructuur van de federale Belgische administratie. In feite werden de vroegere " federale Ministeries " ofwel gesplitst ofwel samengevoegd en zijn de Federale Overheidsdiensten (de FOD’s) aldus ontstaan. Iedere FOD is bevoegd voor een homogeen pakket van materies.

 

En de FOD Sociale Zekerheid?

De " FOD Sociale Zekerheid " komt voort uit de splitsing van het vroegere Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in twee FOD’s: