De FOD Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid is er voor iedereen in ons land. Het zorgt ervoor dat mensen die niet kunnen gaan werken, een vervangingsinkomen krijgen.

Niemand in ons land wordt uitgesloten, dit wil zeggen dat ook armere mensen recht hebben op sociale zekerheid. Sociale zekerheid, het woord zegt het zelf, wil zeggen dat mensen sociaal kunnen meedraaien in onze samenleving. Daarmee bedoelen we dat, indien zij op de een of andere manier geen geld kunnen innen, wegens ziekte of arbeidsongeval, krijgen zij een een vervangingsinkomen.

Maar de FOD Sociale Zekerheid staat niet alleen in voor vervangingsinkomens voor werkenden, het zorgt er ook voor dat oudere mensen een pensioen krijgen.
Omgekeerd net hetzelfde, wanneer er een nieuw kindje is geboren, krijgen de ouders kindergeld. De ouders krijgen tot de kinderen school lopen, dit is ook op hogere leeftijd kinderbijslag, cumulatief met het aantal kinderen in het gezien.