Verbeteren effectiviteit van de informatievoorziening

Ik help bedrijven om de kwaliteit van hun informatievoorziening te verbeteren; d.w.z. beter af te stemmen op de behoeften van de business.
Hierbij heb ik als uitgangspunt, dat het succes vooral wordt bepaald door een goede en efficiŽnte samenwerking van alle betrokkenen, en een gemeenschappelijke notie van de prioriteiten (waar gaat het om, wat is echt belangrijk).
Technische hulpmiddelen en methoden ondersteunen de samanewerking, maar kunnen die niet vervangen. Zonder samenwerking zullen meer knelpunten wotrden verplaatst in plaats van opgelost. hebben pas nut als aan deze voorwaarde is voldaan (anders is de kans groot dat we kleine problemen oplossen, en grote problemen creŽren).
Als men goed samenwerkt is men echt wel in staat om de juiste hulpmiddelen en methoden te kiezen, en de juiste deskundigheden te ontwikkelen of aan te trekken.

ICT business alignment

en Kwaliteitsmanagement

De hoofdonderwerpen zijn:

Alignment IT en Business
Net als de business plannen is business alignment iets wat op alle niveaus en op alle plaatsen in de de organisatie moet plaatsvinden. Wat alignment extra lastig maakt is dat "standaarden" en "best practices" van de ICT nog erg onvolwassen zijn. Om de alignment te verbeteren moeten we alle beschikbare kennis mobiliseren, en de verschillende partijen goed laten samenwerken zodat knelpunten adequaat worden aangepakt en goede oplossingen gevonden, die rekening houden met alle belangen. (informatiemanagement, kwaliteitsmanagement, ict-management)
Kwaliteit en Kwaliteitsmanagement in Informatiemanagement
Kwaliteit is vooral voldoen aan de verwachtingen van de klant. De verwachtingen zijn met name gebaseerd op zijn eigen behoefte, en inschatting van wat mogelijk is. De kwaliteit is dus nooit statisch: je moet er voortduren aan werken. (kwaliteitsmanagement, informatiemanagement, ict en it management)
Organiseren Informatiemanagement en Business Alignment
Om de informatievoorziening op pijl te houden, moeten voortdurend grote en kleine beslissingen worden genomen. Hoewel er allerlei methoden en technieken beschikbaar zijn om de besluitvorming te verbeteren, is de eerste voorwaarde dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (business) kennis en ervaring. Maar dit lukt lang niet altijd. Het resultaat is dat vaak beslissingen niet worden begrepen en niet goed worden uitgevoerd, en dat soms de beslissing geheel verkeerd uitpakt. De sleutel tot een beter informatiemanagement is dat je de belanghebbenden en deskundigen op structurele wijze (niet alleen op ad hoc basis) met elkaar laat samenwerken. Daarmee verbeter je het effect van de samenwerking, en maak je ze ook herkenbaar voor de rest van de organisatie. Disciplines die moeten samenwerken zijn: topmanagement, business, applicatiemanagement, infrastructuur. (organisatie informatiemanagement, business alignment, strategie)
Inpassen ITIL
Bij het implementeren van ITIL, moeten we de belangen van de onderneming voorop blijven stellen (ITIL is niet zelf het doel). Met name de koppeling van bevoegdheden aan (business en ict) kennis is belangrijk, en het betrekken van de belanghebbenden bij de besluitvorming. (informatiemanagement, business alignment, ict en it management, infrastructuur)