De lopende acties Onze folder Welke merken bevinden zich in ons assortiment? De DVD top 10 van de maand Waar vindt u onze vestigingen Wie is de man achter deze website?
disclamercopyrightsitemap

 

Voor alle duidelijkheid wijst MARKS ten aanzien van de website home.casema.nl/markbrouwer/ ('de website') op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn gecreerd door Mark Brouwer. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mark Brouwer. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die MARKS aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MARKS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van MARKS, welke geen eigendom zijn van MARKS. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. MARKS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van MARKS.
  • MARKS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Spaar nu airmiles bij MARKS warenhuizen
disclaimer