De lopende acties Onze folder Welke merken bevinden zich in ons assortiment? De DVD top 10 van de maand Waar vindt u onze vestigingen Wie is de man achter deze website?
disclamercopyrightsitemap

 

De gehele inhoud van deze website is fictief en wordt voor studiedoeleinden gebruikt. Niettemin komen op deze site bestaande en geregistreerde merken aan bod.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij een van de onderstaande bedrijven en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van MARKS, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

www.vend.nl, www.bijenkorf.nl, www.apple.com, www.mexx.nl, www.abercrombie.com, www.sony.com, www.airmiles.nl, www.eareneye.nl

 

iPod