Politiek, Economie en Rare Dingen
 

Is het vergeven van overheidssteun aan één enkel bedrijf niet te fraude gevoelig?
Het is 2009 en Nederland bevind zich in een economische recessie. Het aantal werkelozen neemt ieder kwartaal met tienduizenden toe en vooral de jongeren zijn hier de dupe van. Daardoor zijn veel jongeren gedwongen om langer naar school te gaan. Nu is de vraag of het huidige kabinet, wel goed is omgegaan met hun macht. Zo vond ik het verbazingwekkend dat een bedrijf als de ING met miljarden werd gesteund door de overheid. De ING is natuurlijk een heel belangrijk bedrijf met heel veel personeel in dienst. En er valt zeker niet te ontkennen dat al deze mensen hun baan niet kwijt wilden. Echter zijn er veel meer bedrijven failiet gegaan dan de ING en hebben deze bedrijven niet op financiele steun kunnen rekenen.Zo zijn er bijvoorbeeld in de bouwsector vee bedrijven failiet gegaan. Ik vraag mij dan ook af of het er wel eerlijk is gehandeld en of er geen sprake is geweest van vriendjespolitiek. Zo zou het heel goed kunnen zijn dan de mensen die in Den Haag het voor het zeggen hebben relaties hebben met de mensen die het voor het zeggen hebben bij de ING. Nu zeg ik niet dat dit zo is. Maar wel zet ik mijn twijfels daarbij want ik vind dat het vergeven van financiele steun aan bedrijven eigenlijk niet democratisch is. Omdat niet te controleren valt welke persoonlijke relaties de mensen in Den Haag hebben met het bedrijfsleven. Nogmaals, ik wil niet zeggen dat er sprake is van fraude. Ik stel alleen dat bij dit soort acties slecht te controleren valt of er sprake is van fraude. Zo kan ik mijzelf voorstellen dat de mensen die bij bedrijven werkten die tijdens de recessie ook failiet zijn gegaan het oneerlijk vinden dat slechts één enkel bedrijf in aanmerking is gekomen voor deze staatssteun. Nogmaals mijn mening is dat de staat niet zomaar bedrijven mag gaan spekken. Zelfs als dit tot gevolg heeft dat er banen op het spel komen te staan. Zijnonze belastingcenten (miljarden) niet in de portemonee gekomen van een aandelen oplichters die macht in de politiek hebben. Ik suggereer alleen maar wat hoor.

 

Als u wilt reageren kan dat door uw reactie te versturen via de link contact.