Politiek, Economie en Rare Dingen
 

De HBO school HVA is naar mijn mening geen aanrader.
Omdat ik zelf op de HVA in Amsterdam heb gezeten wat HBO-onderwijs geeft voor onder andere vakken als economie weet ik hoe dingen in de praktijk eraan toegaan. Zo moet je de ene dag om vier uur s'middags aanwezig zijn en de andere dag om negen uur s'ochtends. Wat ervoor zorgt dat je hele bio ritme niet goed is. Bovendien vielen op de HVA de lessen zo vaak uit dat je soms uren moest zitten wachten op de school voordat de les begon. En geloof mij op een school de hele dag op zo'n zaaie school als het HVA zitten is niet leuk. Bovendien heb je op zo'n HBO school als het HVA heel weinig contact met de leraar zelf. Zo voel je jezelf een nummer en sterker nog voor het HVA ben je dat ook. Bovendien moet je op het HVA samen werken in projectonderwijs. Dat dit op het HVA gebeurd is niet raar want alle HBO opleidingen hebben projectonderwijs. Maar op het HVA wordt je samen met mensen die je amper kent in een projectgroep gezet waarna je vervolgens over elkaar moet vertellen wat je van elkaars inzet vind. En op het HVA laten ze de mening die bijvoorbeeld Pietje heeft over jouw inzet meetellen bij het beoordelen of je wel of niet je project met een voldoende heb weten af te ronden. Zo vond ik het vreemd dat ik bij het HVA van compleet vreemde mensen waar ik totaal geen band mee had op zo'n manier moest samenwerken. Ik ben dan ook gestopt met deze economische opleiding.

De HES in Amsterdam is veranderd van naam in de HVA
Kijk uit wanneer je kiest voor een bepaalde school zo is de HBO school de HES gefuseerd met het HVA. En heb ik persoonlijk een slechte ervaring met de HES. Alles hierboven beschreven over de HVA is dus gebasseerd op mijn ervaringen met de economische school de HES te Amsterdam. De hierboven beschreven slechte kanten van de economische HBO opleidingen van de HVA basseer ik puur op wat ik zelf heb ervaren. Wat mij het meeste tegenviel waren de lange tijden tussen de verschillende lessen. Ik vind dat dit duid op valend en slecht onderwijs.