Planeten

Planeten

Een planeet is een hemellichaam dat volgens de definitie voldoet aan drie voorwaarden.
Een planeet:

  1. bevindt zich in een baan rond een ster;
  2. heeft genoeg massa om met zijn eigen zwaartekracht de interne krachten van zijn eigen lichaam te overwinnen zodat daarmee een hydrostatisch evenwicht bewerkstelligd wordt (m.a.w. gedraagt zich als een vloeistof en is daardoor nagenoeg rond);
  3. heeft de omgeving van haar baan schoongeveegd van andere objecten

Op de IAU-conferentie van augustus 2006 werd bovenstaande definitie aangenomen om hemellichamen binnen ons zonnestelsel te classificeren. Hierdoor verloor Pluto de status van planeet. Als aan voorwaarde 1 en 2 wordt voldaan, maar niet aan voorwaarde 3, wordt het betreffende object een dwergplaneetgenoemd; voorbeelden zijn Pluto,Ceres en Eris. Voor de classificatie van planeten buiten ons zonnestelsel (exoplaneten) zijn, onder andere door de moeilijke waarneming, nog geen regels vastgesteld.
Ook de maan is dus geen planeet.

Enkele voorbeelden van planeten:

Uranus Venus