logo
button

   Home
   Inleiding
   Kenmerken
   Evolutie
   Hypothesen
   BelgiŽ
   Nederland
   Foto-archief
   Links
   Gastenboek
   Contact


button

Valid HTML 4.01!

line

Kenmerken

Kenmerken van echte graancirkels zijn:

 • Er worden geen (voet)sporen aangetroffen:
  Jammer genoeg hebben indicaties als geen voetsporen geen enkele waarde. Het is best mogelijk een graancirkel te maken op bv je sokken zonder sporen achter te laten. Omgekeerd is het ook mogelijk: er loopt een duidelijk spoor door de graancirkel. Vele mensen denken dan al vlug: "Hee, zie je dat, een duidelijk spoor! Dat is toch wel verdacht." Maar dat is helemaal niet verdacht, een hoaxer (menselijk iemand die graancirkels maakt) zal zijn werk netjes afmaken en niet zomaar door de cirkel lopen, maar langs de tractorsporen het veld verlaten. Die sporen kunnen dus evengoed van een vroege bezoeker zijn.
  We kunnen dus besluiten dat sporen weinig of niets zeggen.

 • Gebogen halmen en/of knopen:
  Ook dit echtheidskenmerk wordt niet door alle onderzoekers als criterium om echte van valse graancirkels te onderscheiden aanvaard. Sommigen zeggen dat gebogen halmen alleen maar voorkomen bij jonge plantjes omdat die nog flexibel zijn. Zo moeten ze niet perse knakken als ze met mechanische krachten tegen de grond gedrukt worden. Anderen vinden dit dan maar een zwak argument.
  Nog anderen zeggen dat de knopen steeds 90 graden gebogen zijn, maar dit wordt ook niet algemeen aanvaard. Gebogen knopen van 90 graden zijn zelden voor gekomen. En er bestaat ook een ingewikkelde verklaring voor hoe het komt dat de knopen wel buigen. Men zegt dat het te maken heeft met de samenstelling van de plant en dat die samenstelling ervoor zorgt dat de plant naar het licht groeit.
  Maar algemeen is men ervan overtuigd dat de knopen van sommige cirkels maar rond de 18 graden gebogen zijn en andere rond de 40 tot 70 graden. Hoe dit komt blijft nog steeds een raadsel, misschien is dit een verschil tussen echte en namaak graancirkels.

 • Gezwollen knopen:
  Het is een bekend feit dat de knopen van de stengels in een graancirkel vaak duidelijk dikker en groter zijn dan die van het staande gewas. Diverse onderzoekers hebben gesuggereerd dat dit het gevolg zou kunnen zijn van een kortstondige, maar intense hitte. Waardoor deze hitte veroorzaakt wordt, weet men niet.

 • Verbrande stengels:
  Een ander bizar verschijnsel dat men in graancirkels kan aantreffen zijn schuin afgebrande stengels. Hiermee bedoelt men dat de geheel of half overeind staande halmen als een penneveer schuin afgesneden zijn. De sneden zijn opvallend vlak en netjes, terwijl er soms een zeer dunne schroeirand kan worden waargenomen.

 • Bijzondere verhoudingen en geometrische vormen:
  Een geheel ander kenmerk van veel graancirkels is de "verborgen informatie" in de geometrie. In sommige graancirkels komt men de getallenrij van Fibonacci tegen, in weer andere ziet men verwijzingen naar fractals enz. Dit kan een van de bewijzen zijn dat het moeilijk is voor mensen om zulke formaties te maken.

 • Andere kenmerken:
  • De cirkels zijn niet perfect rond, maar licht ellipsvormig.
  • Het middelpunt van de cirkel ligt niet precies in het midden.
  • Graancirkels hebben een bepaalde vormgeving.
  • De halmen zijn gevlochten (zoals bij vogelnestjes).
  • Ze kunnen misselijkheid veroorzaken.
  • Dieren worden "onrustig" in de buurt van graancirkels.
  • Ze verstoren elektronische apparatuur.
gebogen halmen gevlochten halmen
schuin afgebrande stengels
gebogen halmen
gevlochten halmen
schuin afgebrande stengels
line

© 2004 - Wouter De Coninck - Alle rechten voorbehouden