Portfolio

Analyseren
De competentie analyseren heb ik dit blok beoefend tijdens de vakken data modelleren en proces modelleren. Hierbij las ik bepaalde casussen door analyseerde de gegevens en zette deze om in een Data Flow Diagram en/of een Entiteit-Relatie Diagram.

Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid kwam dit blok naar voren bij het werken in een projectgroep hier ging het om het aanwezig zijn bij vergaderingen het nakomen van afspraken.

Basiskwalificefring voor managemantfuncties
Ook de basiskwalificering voor managemantsfuncties kwam ter sprake bij het werken in de projectgroep. Hierbij ging het erom dat er beslissingen moesten genomen worden, en ook al ben ik geen voorzitter van de projectgroep, ik heb wel meebeslist over bepaalde punten binnen de projectgroep.

Transfer en brede inzetbaarheid
De competentie Transfer en brede inzetbaarheid heb ik dit blok behandeld door als klassenvoorzitter bij vergaderingen van de opleidingscommissie aanwezig te zijn en daar verschillende zaken te bespreken. Op deze manier was ik op een andere manier bezig met informatica en relevante zaken.

Adviseren
In dit blok is het adviseren ter sprake gekomen bij de gesprekken met de opdrachtgever. Het ging hier voornamelijk over alle relevante zaken die te maken hebben met de webwinkel en website.

Probleemgericht werken Ik heb aan het probleemgericht werken gewerkt bij het vak Practicum Internet Technologie. Hierbij moesten wij een kleinschalig netwerk ontwerpen en maken met bijbehorende documentatie. Hierbij heb ik eerst gekeken naar de gestelde eisen en deze vervolgens stap voor stap uitgevoerd. Eventuele problemen die ik bij het opstellen van het systeem document en het praktijkgedeelte tegenkwam heb ik opgelost door middel van relevante kennis. Bijvoorbeeld kennis van Windows en Cisco.

Sociaalcommunicatieve bekwaamheid
Het sociaalcommunicatieve heb ik meerdere keren toegepast in zowel het eerste als het tweede blok. In het eerste en tweede blok hield het in beide gevallen in dat ik zelfstandig en resultaatgericht heb samengewerkt binnen in een team waarbij iedereen zijn bijdrage leverde met zowel kennis als met praktijk. Hierbij heb ik goed gecommuniceerd met mijn teamgenoten, afspraken gemaakt en geluisterd naar inbreng van anderen. Ook moest er meerdere malen vakliteratuur geraadpleegd worden in zowel Nederlands als Engels. Wat mij gemakkelijk afging. En hierbij hoort ook het maken van een rapport wat een van de op te leveren producten was van dit blok.

Realiseren
De competentie realiseren is het tweede blok ter sprake gekomen bij programmeren/ inleiding C#. Het gaat erom bij realiseren dat vanuit een technisch ontwerp een ict-systeem bouwt en implementeert. Dit heb ik gedaan door middel van het maken van opdrachten bij het vak. Eerst kregen een probleem wat ik moest omzetten in een PSD, dit PSD is een technisch ontwerp van het programma of ict-systeem. Aan de hand van de psd’s die ik heb gemaakt schreef ik de programma’s. Dit valt onder het bouwen en implementeren.

Ontwerpen
Het ontwerpen is ook in het eerste en tweede blok ter sprake gekomen. Hiervan zijn twee voorbeelden: het maken/ontwerpen van een website voor de assesments. En het ontwerpen van een vernieuwd netwerk voor het tuincentrum. Ik heb bij het tuincentrum samen met dave gekeken naar de eisen van het adviesrapport, vervolgens hebben wij aan de hand van de eisen het vernieuwde netwerk ontworpen en in een adviesrapport beschreven. De eisen waar wij naar moesten kijken waren: kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget, exploitatie en beheer. Al deze eisen /onderwerpen zijn aan het licht gekomen in het adviesrapport.

(Wetenschappelijke) toepassing
Deze competentie heb ik gedaan bij het vak edp waarbij ik kennis en bepaalde theorie over onderwerpen als beveiliging, systeembeheer moest toepassen. Dit heb ik gedaan in het adviesrapport wat ik moest opleveren.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!