Interview verslag

Je zou kunnen spreken van een informatie revolutie, informatie is steeds belangrijker geworden en ondertussen speelt informatie een grote rol in de samenleving. Toepassing van de databases en de technieken erachter zijn ook sterk ontwikkeld. In het begin konden databases 2 tabellen aan informatie bevatten, wat tegenwoordig zo goed als onbruikbaar is.

Door de verbeteringen in opslag en geheugen kunnen er nu immens grote hoeveelheden informatie opgeslagen worden. De hoeveelheden informatie die nu opgeslagen kunnen worden kun je bijna eng noemen. Er kan nu zoveel informatie opgeslagen worden in databases, dat er over elk persoon zo’n beetje alles opgeslagen kan worden. Dit principe is 23 jaar geleden al een keer beschreven door George Orwell in zijn roman: “Nineteen Eighty Four”. Het beroemde citaat uit deze roman “Big Brother is watching you” zou ondertussen waarheid kunnen zijn.

Voor het maken en beheren van databases moet je kunnen programmeren, hier zijn verschillende programmeertalen voor, dit zijn voornamelijk 3e generatie talen zoals bijvoorbeeld SQL en Pascal. Ook andere object georiënteerde programmeertalen dragen bij aan het bouwen, zoals bijvoorbeeld java. En nu met het .NET framework en de Microsoft SQL Server komt de taal C# ook steeds meer boven. Bovendien zijn object georiënteerde talen erg geschikt voor het programmeren van databases, omdat zij direct de database kunnen aanspreken in plaats van het gebruik van applicaties en dergerlijken.

Vorige Pagina | Volgende Pagina

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!